[3/2] Đảng bộ Ban Tổ chức và Nhân lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

Hưởng ứng đợt thi đua chào mừng Ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ Ban TCNL xin báo cáo kết quả thành tích hoạt động của Đảng bộ Ban, cụ thể như sau

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Năm 2023, triển khai thực hiện phương châm hành động của ĐUTCT “Tận tâm tận lực – Chủ động bứt phá – Phát triển vững bền”, toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong Đảng bộ Ban TCNL đã đoàn kết, thống nhất nhận thức và hành động, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm.

CBNV Đảng bộ Ban TCNL. (Ảnh: VNA)

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:

– Công tác tổ chức tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ công tác sắp xếp, tái cơ cấu tại các đơn vị trực thuộc và tổ chức lại bộ máy quản trị doanh nghiệp theo hướng tinh gọn, giảm bớt tầng nấc trung gian. Công tác cán bộ được triển khai đúng quy trình, quy định, phù hợp với nhu cầu nhiệm vụ của các CQ, ĐV. Hệ thống các quy chế quản lý nội bộ được tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong hệ thống văn bản quản lý, phù hợp với thực tế SXKD, đáp ứng mô hình quản trị công ty theo Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật liên quan;

– Công tác phát triển nhân lực từng bước bổ sung nguồn lực lao động trực tiếp, lao động đặc thù và điều chỉnh chính sách sử dụng, đãi ngộ đáp ứng yêu cầu phục hồi SXKD. Tiếp tục sắp xếp, tối ưu hóa quy trình SXKD; tập trung nguồn lực cho công việc chính, trọng tâm; nâng cao hiệu quả công việc của từng cá nhân và năng lực cạnh tranh tổng thể của tổ chức: (i) Đối với nguồn lực trực tiếp: xây dựng theo các kịch bản về sản lượng, đảm bảo nguồn lực phi công, tiếp viên cho khai thác bay theo phương án sản lượng cao. Phát triển, sử dụng nguồn lực phi công Việt Nam hiệu quả cao, giảm chi phí, áp lực thuê phi công nước ngoài; sử dụng nguồn lực tiếp viên thuê ngoài từ ALS, tiếp viên nước ngoài linh hoạt, hiệu quả; giảm chi phí nhân công trên đơn vị sản lượng. (ii) Đối với lao động gián tiếp: xây dựng kế hoạch lao động năm 2023 bằng tối đa 85% kế hoạch lao động trước dịch Covid-19 (thực tế số lao động gián tiếp bằng 80,5% kế hoạch lao động trước dịch). Người lao động thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng lao động đến 31/12/2022 do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trở lại làm công việc theo hợp đồng lao động từ ngày 01/01/2023 trên cơ sở kết quả đánh giá, phân loại, khả năng đáp ứng công việc. Các CQ, ĐV thực hiện sắp xếp, bố trí công việc cho người lao động, đánh giá thực hiện công việc theo đúng quy định của TCT.

– Công tác tiền lương, chính sách đã triển khai thực hiện linh hoạt, phù hợp với tình hình SXKD của TCT. Triển khai cơ chế trả lương mới nhằm giữ chân người lao động giỏi, khuyến khích nâng cao năng suất lao động, phát huy sáng tạo, tận tâm và trách nhiệm với công việc. Cụ thể, từ 01/01/2023, TCT điều chỉnh tăng tỷ lệ hưởng tiền lương năng suất, tiền lương kiêm nhiệm đối với lao động mặt đất; tiền lương chuyến bay, tiền lương kiêm nhiệm đối với Phi công Việt Nam, Tiếp viên Việt Nam cơ hữu lên 70% và 80%, mức bồi dưỡng giảng dạy cho giáo viên khôi phục về 100% so với trước thời điểm dịch bệnh; tiếp tục thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của Nhà nước về lao động, chế độ BHXH, BHYT, BHTN; duy trì, triển khai các chính sách hỗ trợ khác cho người lao động như hỗ trợ người lao động đăng ký nghỉ chờ hưu, mua BHSK đối với toàn thể người lao động.

– Công tác đào tạo thực hiện theo đúng kế hoạch phân kỳ, tổ chức đảm bảo chứng chỉ khai thác cho các nhân viên hàng không (PC, TV, FD); triển khai đào tạo văn hóa dịch vụ nâng tầm tại các CQ, ĐV và đào tạo đáp ứng kế hoạch mở khai thác đường bay mới của TCT;

– Các chi nhánh TCT tại nước ngoài luôn bám sát nhiệm vụ, diễn biến của thị trường, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các ban chuyên môn của TCT để có sự chỉ đạo kịp thời, bảo đảm SXKD có hiệu quả, hoàn thành nhiệm vụ trong điều kiện kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn. Tích cực, chủ động trong công tác khai thác các đường bay quốc tế, tiên phong trong phát động thị trường du lịch; tiếp tục duy trì các hoạt động bán, tận dụng mọi cơ hội để tăng thu, tận thu. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức các hoạt động trong các ngày lễ, phục vụ giai đoạn cao điểm; mở đường bay, khôi phục, tăng tần suất các đường bay quốc tế, hội chợ…

Luôn đoàn kết, thống nhất nhận thức và hành động, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm. (Ảnh: VNA)

Thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng:

Đảng ủy luôn quán triệt và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, thường xuyên coi trọng quán triệt chủ trương, đường lối, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các yêu cầu của tổ chức Đảng cấp trên đến cán bộ, đảng viên và người lao động để nghiên cứu, vận dụng giải quyết đúng đắn trong thực hiện nhiệm vụ cụ thể của Đảng bộ; coi trọng công tác giáo dục chính trị, quán triệt và thực hiện nghiêm nguyên tắc lãnh đạo trong sinh hoạt Đảng, trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác cán bộ, công tác kiểm tra – giám sát và công tác tuyên giáo; thực hiện nghiêm quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể trong Đảng ủy. Đảng bộ luôn quán triệt và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Quy chế hoạt động của Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025. Nhìn chung, công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác cán bộ, công tác tuyên giáo, công tác kiểm tra, giám sát…. được duy trì đầy đủ, nghiêm túc, có hiệu quả theo quy định của Đảng nên trong năm 2023 Đảng bộ không có đảng viên vi phạm, đơn thư khiếu nại và tố cáo phải xem xét, giải quyết. Chế độ sinh hoạt Đảng ủy hằng tháng được duy trì, ghi chép đầy đủ đảm bảo đúng nguyên tắc và quy định của Điều lệ Đảng. Trong năm, Đảng ủy đã ban hành các văn bản triển khai thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy TCT như Nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch/chương trình công tác, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ… Công tác cán bộ, từ rà soát bổ sung quy hoạch, đến kiện toàn cán bộ, cấp ủy, sơ kết giữa nhiệm kỳ đại hội của Đảng bộ, công tác phát triển đảng, chuyển đảng chính thức, cử quần chúng tham gia bồi dưỡng nhận thức đối tượng phát triển Đảng và cử cán bộ học lý luận chính trị…đều được thực hiện đúng nguyên tắc.

Đảng bộ Ban TCNL đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong năm 2023. (Ảnh: VNA)

Với những kết quả đã đạt được nêu trên, Đảng bộ Ban TCNL đã được Thường vụ Đảng ủy quyết định công nhận là đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 và được tặng Giấy khen; toàn Đảng bộ có 100% tổ chức đảng trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (trong đó: 04 chi bộ HTXSNV và 15 chi bộ HTTNV) và 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên (trong đó: 16 đảng viên HTSXNV, 88 đảng viên HTTNV, 03 đảng viên HTNV). Đây sẽ là cơ sở, động lực, tiền đề tích cực khuyến khích cán bộ, đảng viên nói riêng và người lao động nói chung trong Đảng bộ tiếp tục duy trì và thực hiện hiệu quả hơn nữa chức năng, nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Hoang Minh Phuong-TGDU
Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.