[3/2] Đảng bộ công ty TNHH MTV Nhiên liệu hàng không Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023, tạo đà vững chắc trong năm 2024

Năm 2023 là năm hoạt động SXKD của Công ty TNHH một thành viên Nhiên liệu Hàng không Việt Nam (Skypec) tiếp tục còn gặp nhiều khó khăn. Song bằng chủ trương lãnh đạo đúng đắn của Đảng ủy; sự quyết liệt trong chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp đồng bộ; sự linh hoạt trong điều hành, quản trị và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Ban lãnh đạo, Công ty Skypec đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD, bảo toàn vốn Nhà nước; 100% người lao động được đảm bảo việc làm; tiền lương, thu nhập tăng so với năm 2022; Đảng bộ Công ty trong sạch vững mạnh, các các tổ chức vững mạnh toàn diện.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Về thực hiện kế hoạch SXKD, đứng trước những ảnh hưởng nghiêm trọng do hệ lụy đại dịch Covid-19 và những khó khăn do ảnh hưởng từ những bất ổn địa chính trị trong khu vực và trên thế giới, sự biến động khó lường của giá dầu và tỷ giá ngoại tệ; Đảng ủy Công ty chủ trương không chỉ duy trì đồng bộ các nhóm giải pháp lớn, mà còn triển khai rất nhiều các giải pháp nhỏ, phù hợp với tình hình thực tế tại từng thời điểm để điều hành kịp thời, linh hoạt nhằm duy trì ổn định, hiệu quả các mặt hoạt động, đảm bảo phát triển doanh nghiệp trong tình hình mới, đặc biệt là đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối trong hệ thống. Vì vây, năm 2023 Công ty đều đạt và vượt các chỉ tiêu cơ bản về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận và nộp ngân sách Nhà nước so với kế hoạch được giao.

Bí thư ĐU – TGĐ Nguyễn Mạnh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết năm 2023. (Ảnh: Skypec)

Trong công tác xây dựng Đảng, ngay từ đầu năm 2023, trên cơ sở chương trình công tác toàn khóa của Đảng ủy Công ty và nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Đảng ủy đã ban hành nghị quyết lãnh đạo và kế hoạch công tác; định kỳ hằng quý ban hành nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu, chương trình, kế hoạch đã đề ra.

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; triển khai nhiều giải pháp công nghệ để quán triệt, triển khai kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết của Trung ương và của các cấp ủy đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động.

Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết lãnh đạo năm 2024 của Đảng ủy TCT HKVN. (Ảnh: Skypec)

Các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ luôn chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng để từ đó cung cấp thông tin, định hướng nhận thức cho cán bộ, đảng viên và người lao động; kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, đặc biệt là trong quá trình thực hiện chủ trương tái cấu trúc doanh nghiệp; qua đó cán bộ, đảng viên, người lao động luôn tin t­ưởng vào sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Công ty; chỉ số hài lòng của người lao động tăng cao nhất so với các năm trước.

Hội thi Chinh phục tri thức Skypec 2023 là kết quả của việc xây dựng và triển khai văn hóa học tập trong 2 năm trở lại đây của Skypec.(Ảnh: Skypec)

Nhiều cán bộ, đảng viên tích cực viết bài, đăng tin tham gia Giải “Búa liềm vàng” năm 2023 và cuộc thi viết chính luận tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; trong năm đã có hàng chục bài viết có chất lượng được đăng trên các phương tiện truyền thông của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam và của Công ty.

Đảng ủy Công ty đã xây dựng kế hoạch “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023, gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng một cách thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức. Với chủ trương “Nâng tầm kiến thức, vững bước tương lai”, Đảng ủy Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo nâng tầm “Văn hóa học tập”; duy trì thực hiện tư duy văn hóa “5 làm”; tiếp tục củng cố, phát triển “Văn hóa doanh nghiệp”; thực hiện chuyển đổi số, văn hóa số trong toàn hệ thống….thông qua tổ chức thành công Cuộc thi “Chinh phục tri thức Skypec”. Đây là hoạt động văn hóa rất thiết thực, với gần 100% cán bộ đảng viên, người lao động Công ty hưởng ứng, nhiệt tình tham gia và nhiều người lao động đạt giải cao trong cuộc thi. Cuộc thi còn là dịp để đánh giá kết quả 02 năm xây dựng và triển khai văn hóa học tập, đồng thời là cơ sở để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn lực, đáp ứng yêu cầu thực tế của cơ quan, đơn vị trong những năm tiếp theo.

Các cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp trong toàn Đảng bộ duy trì thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng theo đúng quy trình, quy định; triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt 100% kế hoạch kiểm tra, giám sát; toàn Đảng bộ không có đơn thư tố cáo, khiếu nại phải giải quyết. Xây dựng và triển khai nghiêm túc kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo đúng tinh thần chỉ đạo của cấp ủy cấp trên

Chấp hành nghiêm túc kế hoạch kiểm tra thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới của Đảng ủy Khối DNTW, được Đoàn kiểm tra đánh giá cao về tính tuân thủ, chấp hành và chất lượng các mặt hoạt động.

Đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo 35 của ĐU Khối DNTW làm việc tại Đảng bộ Công ty TNHH MTV nhiên liệu hàng không Việt Nam (Skypec). (Ảnh: Skypec)

Duy trì nghiêm túc chế độ, nề nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng; làm tốt công tác quản lý đảng viên; xây dựng kế hoạch và chủ động triển khai, đảm bảo chất lượng công tác phát triển đảng viên; trong năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty đã xét, kết nạp được 22/23 đảng viên mới, đạt 96% so với kế hoạch. Thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; không có trường hợp nào có nghi vấn về lịch sử chính trị phải xem xét.

Thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác dân vận; thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ ở cơ sở. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ; phát huy tốt vai trò tuyên truyền, vận động và tập hợp người lao động SXKD có hiệu quả, tham gia quản lý doanh nghiệp; thực sự là lực lượng nòng cốt trong các phong trào văn hóa, thể thao sôi nổi và các hoạt động xã hội, vì cộng đồng một cách hiệu quả, thiết thực.

Do có nhiều thành tích xuất sắc trên tất cả các mặt công tác, nên năm 2023 Đảng bộ Công ty và các tổ chức trực thuộc đã được cấp trên khen, tặng nhiều danh hiệu thi đua:

* Đảng bộ Công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Đảng ủy TCT Hàng không Việt Nam tặng Giấy khen và đề nghị Đảng ủy Khối DNTW tặng Bằng khen 5 năm liền trong sạch, vững mạnh, giai đoạn 2018-2023.

* Công ty đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc Tổng Công ty, đề nghị Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tặng Bằng khen giai đoạn 2022-2023. 

* Công đoàn Công ty được Tổng liên đoàn LĐVN tặng Bằng khen chuyên đề.

* Đoàn Thanh niên Công ty được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen.

Năm 2023 vừa đi qua và năm 2024 đã tới. Hòa cùng không khí vui tươi, phấn khởi của cả nước “Mừng Đảng quang vinh – Mừng đất nước đổi mới – Mừng Xuân Giáp thìn”, mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động Công ty Skypec càng tự hào, tin tưởng với những thành tích đã đạt được của năm 2023; coi đó là cơ sở vững chắc, động lực mạnh mẽ để phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc những mục tiêu mới, những kỳ vọng mới với tâm thế mới, thắng lợi mới.

Đỗ Minh Điền – Phó ban Tuyên giáo Đảng ủy SKYPEC

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.