[19/5] Bác Hồ với thành công của cách mạng Việt Nam

Cứ mỗi độ hè về, đặc biệt là dịp 19/5, trong lòng tôi luôn có một cảm giác bồi hồi, xúc động. Trong những giây phút đó, tôi thường hay nghĩ về ngày mà tôi được đứng trong hàng ngũ của Đảng, đó là ngày 19/5 năm 2001, tại đảng bộ Trung Đoàn 47-Quân khu đô Hà Nội.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Đất nước Việt Nam đẹp vô cùng, càng đẹp hơn khi Người chuẩn bị về quê hương sau hơn 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước đã được nhà thơ Chế Lan Viên phác họa rất chân thực:

Luận cương của Lenin theo người về quê Việt

Biên giới còn xa nhưng Bác đã đến rồi

Kìa bóng Bác đang hôn lên hòn đá

Lắng nghe trong màu hồng hình đất nước phôi thai.’’

Nhớ về Bác để hiểu về Người, học các đức tính của Người là để học một nhân cách lớn. (Ảnh: Tư liệu).

Cứ mỗi độ hè về, đặc biệt là dịp 19/5, trong lòng tôi luôn có một cảm giác bồi hồi, xúc động. Trong những giây phút đó, tôi thường hay nghĩ về ngày mà tôi được đứng trong hàng ngũ của Đảng, đó là ngày 19/5 năm 2001, tại đảng bộ Trung Đoàn 47-Quân khu đô Hà Nội.

Ngày ấy tôi là binh nhất rất trẻ được lựa chọn làm việc của một nhân viên tổ chức (Công tác Đảng, công tác chính trị) trong Ban Chính Trị của cơ quan quân đội. Có thể nói, những câu chuyện trên chiến trường của các bậc cha, anh, tôi đã được nghe từ nhỏ, đó là những hạt mầm đầu tiên cho tôi hiểu biết về Đảng và về Bác Hồ kính yêu, để hiểu về các giá trị của hòa bình, sự hi sinh của lớp người đi trước:

“Để Đất Nước này là Đất Nước Nhân dân

Đất Nước của Nhân dân, Đất Nước của ca dao thần thoại’’

Hai câu thơ trong bài “Đất nước” là đoạn thơ trích từ chương V trường ca “Mặt đường khát vọng” được hoàn thành ở chiến trường Bình Trị Thiên năm 1971 của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm.

Có thể nói trong thời gian phục vụ trong quân ngũ, tôi đã được tiếp cận, học hỏi rất nhiều các văn kiện của Đảng, cũng như sau khi xuất ngũ tôi lại tiếp tục nghiên cứu và tìm hiểu sâu hơn về các đề tài về Đảng, Bác Hồ và về tinh thần đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta qua các thời kỳ lịch sử. Thông qua môi trường đại học và đặc biệt, trong hơn 15 năm khi được làm việc trong Đoàn tiếp viên Vienam Airlines tôi đã có nhiều cơ hội đi thực tế, về nguồn và tham dự các buổi nói chuyện về các sự kiện liên quan đến Đảng, Bác Hồ và quân đội nhân dân Việt Nam.

Nhân dịp 19/5 năm nay tôi xin phép được chia sẻ về: Tư tưởng Hồ Chí Minh với thành công củacách mạng Việt Nam.

Chúng ta hãy cùng nhau quay ngược dòng thời gian trở về với bối cảnh lịch sử nước nhà những năm cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ thứ 20 những năm tháng trước khi có Đảng: Năm 1858, thực dân Pháp nổ súng tấn công xâm lược và từng bước thiết lập bộ máy thống trị ở Việt Nam, biến một quốc gia phong kiến thành thuộc địa nửa phong kiến. Biến nước ta thành một xứ thuộc địa, dân ta là vong quốc nô, Tổ quốc ta bị giày xéo dưới gót sắt của kẻ thù hung ác. Chúng cai trị chúng ta bóc lột nhân dân ta còn hơn cả các triều đại phong kiến phương Bắc đã từng ức hiếp nhân dân ta:

“Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn

Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ”

Các phong trào yêu nước từ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX là sự tiếp nối truyền thống yêu nước, bất khuất của dân tộc ta được hun đúc qua hàng ngàn năm lịch sử. Nhưng do thiếu đường lối đúng đắn, thiếu tổ chức và lực lượng cần thiết nên các phong trào đó đã lần lượt thất bại. Cách mạng Việt Nam chìm trong cuộc khủng hoảng sâu sắc về đường lối cứu nước.

Sự kiện thành lập Đảng (3/2/1930) là một bước ngoặt vô cùng quan trọng của lịch sử cách mạng Việt Nam, quyết định sự phát triển của dân tộc, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối và tổ chức lãnh đạo của phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ XX. Đó là kết quả của sự vận động, phát triển và thống nhất phong trào cách mạng trong cả nước; sự chuẩn bị công phu về mọi mặt của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và sự đoàn kết nhất trí của những chiến sỹ tiên phong vì lợi ích của giai cấp, của dân tộc.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và việc Đảng chủ trương cách mạng Việt Nam là một bộ phận của phong trào cách mạng thế giới, đã tranh thủ được sự ủng hộ to lớn của cách mạng thế giới, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại làm nên những thắng lợi vẻ vang; đồng thời đóng góp tích cực vào sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ của nhân loại trên thế giới.

TVT Ngô Quang Hảo tự hào được đứng trong hàng ngũ của Đảng đúng ngày 19/5/2001. (Ảnh: ĐTV).

Có thể nói Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động; là ngọn đuốc soi đường chỉ lối cho cách mạng Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách trong quá trình đấu tranh giành độc lập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tiến hành công cuộc đổi mới đạt những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, làm cho vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao.

Nhân dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu là dịp sinh hoạt chính trị sâu rộng, rất quan trọng cho mỗi đảng viên trong chi bộ nâng cao nhận thức chính trị để xây dựng chi bộ, đảng bộ Đoàn tiếp viên ngày càng lớn mạnh cả về chất lẫn về lượng. Đặc biệt, khi TCT vừa kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Đảng Ủy TCT Hàng không Việt Nam đã ban hành Chỉ đạo số 35CV/BCĐ 35 (21/4/2023) đến từng Đảng Bộ, chi bộ trực thuộc với nội dung hưởng ứng cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch lần thứ 3 năm 2023.

Tất cả đã minh chứng cho việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Ðảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Ðảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Nhớ về Bác để hiểu về Người, học các đức tính của Người là để học một nhân cách lớn:

Bác Hồ đó, là lòng ta yên tĩnh

Ôi người cha đôi mắt mẹ hiền sao!

Giọng của Người, không phải sấm trên cao

Thấm từng tiếng, ấm vào lòng mong ước

Con nghe Bác, tưởng nghe lời non nước

Tiếng ngày xưa và cả tiếng mai sau… (Tố Hữu)

TVT Ngô Quang Hảo
Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.