Đảng bộ TTHL: Quyết tâm hoàn thành tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, Đảng bộ Trung tâm Huấn luyện Bay lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TTHL nhiệm kỳ 2020-2025.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Trong những năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TTHL nhiệm kỳ 2020-2025, đó cũng là thời gian hoạt động của TCT nói chung và các đơn vị thành viên nói riêng gặp phải những khó khăn to lớn và đầy thách thức do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Dịch Covid-19 ảnh hưởng nặng nề đến kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch phát triển của đơn vị, việc thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội; đời sống, việc làm, thu nhập, sức khoẻ của người lao động.

Trong bối cảnh đó, Đảng uỷ TTHL đã bám sát sự chỉ đạo của TCT đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp cấp bách, phù hợp để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo sức khoẻ của người lao động, đặc biệt là thay đổi các hình thức huấn luyện đảm bảo hai mục tiêu, phòng chống dịch Covid-19 và cung cấp đầy đủ, kịp thời nguồn lực phục vụ cho hoạt động khai thác bay.

Đ/c Lâm Quang Nam – Bí thư Đảng uỷ báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và cảm ơn sự đóng góp của NLĐ tại Đại hội CĐCS TTHL nhiệm kỳ 2023-2028. (Ảnh: TTHL)

Về công tác xây dựng tổ chức Đảng, Đảng uỷ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Trọng tâm là Nghị quyết trung ương 4 khóa XII, Kết luận số 21-KL/TW về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các Quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ.

Công tác tổ chức, cán bộ, công tác đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ được triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đúng quy định; chất lượng sinh hoạt chi bộ và chất lượng công tác xây dựng Đảng chuyển biến rõ rệt, ngày một nâng cao. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, góp phần quan trọng ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Công tác Dân vận được thực hiện tốt, góp phần triển khai có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, 100% tổ chức Đảng và đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành đến hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm phải xem xét kỷ luật; đơn vị đoàn kết, không có phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Đảng viên trong Đảng bộ tham dự Hội nghị công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức. (Ảnh: TTHL)

Bên cạnh đó, Đảng uỷ luôn chú trọng đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tìm nhiều giải pháp trong sản xuất kinh doanh, vận dụng các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng các công nghệ hiện đại trong nghiệp vụ công tác, nhằm tăng năng suất lao động, góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TTHL nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Trong đó có các chỉ tiêu, nhiệm vụ  nổi bật như: Hoàn thành kiện toàn tổ chức TTHL theo hướng tinh gọn, giảm các đầu mối trung gian, tăng năng suất lao động; Công tác đào tạo, thực hiện 100% kế hoạch, chất lượng đào tạo đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng của các cơ quan, đơn vị; công tác phát triển đội ngũ giáo viên thực hiện đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng; Doanh thu cung cấp dịch vụ huấn luyện đào tạo giai đoạn 2020-2022 đạt 600%, 6 tháng đầu năm 2023 đạt 94% so với kế hoạch Tổng công ty giao; Đàm phán các nhà cung cấp dịch vụ, hàng hoá giãn tiến độ thanh toán trong thời gian dịch bệnh Covid-19 với số tiền trên 100 tỷ; Đàm phán thành công với CAE về gói hỗ trợ tài chính ngắn hạn cho TCT với số tiền khoản 2.5 triệu USD.

Đội ngũ Kỹ sư SIM đã làm chủ thiết bị huấn luyện hiện đại tại TTHL. (Ảnh: TTHL)

Trên cơ sở kết quả đã đạt được, trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ Đại hội, Đảng uỷ tiếp tục tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với việc học tập, tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề toàn khoá và hàng năm; Cụ thể hóa các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng vào các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể của Đảng bộ để lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng tổ chức Đảng; Xây dựng và có giải pháp phù hợp để triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm do Tổng công ty giao.

Đồng thời phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên đoàn kết, tập trung trí tuệ, vượt qua những khó khăn để triển khai các nhiệm vụ đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và cần nghiên cứu, đề xuất với cấp có thẩm quyền các nguồn lực để đảm bảo triển khai hiệu quả các công việc được giao.

 

Pham Van Ngu-FTC DGM
Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.