[3/2] Đảng ủy Chi nhánh Việt Nam: “Tận tâm từng giờ – Trách nhiệm từng người – Hiệu quả từng phần – Thành công toàn diện”

Hướng tới dịp Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2024), Đảng bộ Chi nhánh Việt Nam xin được báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và mục tiêu năm 2024 như sau

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Chỉ mới hơn 1 năm rưỡi từ ngày thành lập (Tháng 07/2022), Chi nhánh Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP Vietnam Airlines khu vực Việt Nam (CNVN), với chức năng triển khai các hoạt động thương mại tại thị trường Việt Nam, đã khẩn trương từng bước hoàn thiện đồng bộ về quy trình, hoàn thiện chức năng nhiệm vụ; kịp thời tìm các giải pháp điều hành linh hoạt, phù hợp, huy động mọi nguồn lực đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh Tổng công ty giao.

Ngay sau thành lập, Ban chấp hành Đảng bộ đã khẩn trương kiện toàn tổ chức Đảng và các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy; quyết định thành lập 08 chi bộ, chỉ đạo điều hành 20 đơn vị trực thuộc có chức năng nhiệm vụ khác nhau, hoạt động trên địa bàn rộng tại khắp các tỉnh, thành trong cả nước, có cả hải đảo nên phần nào gặp khó khăn trong việc việc vận động, tổ chức các hoạt động tập trung; 03 khu vực với đặc thù riêng từng vùng miền phần nào ảnh hưởng đến công tác điều hành, quản lý và phát động thi đua tại đơn vị.

Với số lượng đảng viên ban đầu 367 đồng chí, sau các đợt tăng giảm, đến nay toàn Đảng bộ có 356 đồng chí, trong đó 343 đồng chí chính thức và 13 đảng viên dự bị. Đảng ủy luôn chú trọng công tác Bồi dưỡng lý luận chính trị đối tượng kết nạp Đảng và phát triển Đảng đảm bảo số lượng, chất lượng và tiến độ. Trong năm 2023, CNVN kết nạp được 12 đồng chí, chuyển đảng chính thức 14 đồng chí. Đa số đảng viên, cán bộ chủ chốt có kiến thức, năng lực và kinh nghiệm, ứng dụng hiệu quả việc áp dụng công nghệ trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành, hoạt động sản xuất kinh doanh, đóng góp nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm chi phí và mang lại hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đại diện BTV ĐU TCT và Ban tuyên giáo ĐU TCT làm việc với Đại diện ĐU và ban chuyên môn tại CNVN. (Ảnh: CNVN)

Hiệu quả phong trào thi đua, khen thưởng

Được sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo các cấp, công tác điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, thi đua khen thưởng luôn được Đảng ủy, Ban Giám đốc CNVN sát sao, xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định; công tác tuyên truyền, giáo dục, văn hóa văn nghệ, phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo được phát động kịp thời. Bằng nhiều hình thức phù hợp, các phong trào phát huy sáng kiến; phong trào văn nghệ, thể thao, hội thao nhân trong năm với không khí vui tươi, phấn khởi là dịp giao lưu với các đơn vị trong khu vực tạo mối quan hệ đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau nhằm thúc đẩy hoạt động SXKD, mang lại doanh thu cao cho đơn vị và TCT.

Hàng năm tiến hành sơ kết, tổng kết, kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong lao động, sản xuất. Tổng kết công tác TĐKT cả năm 2023, CNVN công nhận 19 tập thể trực thuộc và 530 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, trong đó đề nghị TCT tặng Giấy khen đối với 10 tập thể, 123 cá nhân; đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua với 23 cá nhân (Trong đó: CSTĐCS 18 cá nhân; 01 CSTĐ UBQLV; 04 cá nhân đề nghị Bằng khen UBQLV 2022-2023); Đề nghị tặng Cờ thi đua Chính Phủ năm 2023 đối với tập thể Chi nhánh khu vực Việt Nam.

Đoàn thanh niên cơ sở CNVN vinh dự nhận Cờ đơn vị xuất sắc Tổng công ty năm 2023.

Đối với phân loại tổ chức Đảng và đảng viên, Đảng bộ CNVN có 02 chi bộ và 59 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 06 chi bộ và 248 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 38 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ. Trong đó 02 chi bộ  và 51 đảng viên được tặng GK ĐUCS; biểu dương 06 chi bộ và 70 đảng viên; Tập thể Đảng bộ Chi nhánh Việt Nam được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2023; Đề nghị Đảng ủy Khối tặng Bằng khen 01 cá nhân là đồng chí Bí thư Đảng ủy Chi nhánh.

Thúc đẩy sản xuất, kinh doanh

Năm 2023, đại dịch COVID-19 đã bị đẩy lùi, nhưng thế giới vẫn phải đối mặt với rất nhiều vấn đề mới về các xung đột chính trị cũng như tình hình suy thoái kinh tế. Qua gần 2 năm kiểm soát được dịch bệnh, ngành vận tải hàng không nhìn chung đã có sự phục hồi mạnh mẽ, tuy nhiên bên cạnh những dấu hiệu tích cực đó vẫn còn rất nhiều khó khăn, thách thức, kinh tế vẫn còn tiềm ẩn rủi ro, việc quá tải về cơ sở hạ tầng tại các sân bay, giá nhiên liệu cao…. đã ảnh hưởng ít nhiều đến tình hình sản xuất kinh doanh của toàn Tổng công ty Hàng không Việt Nam (TCT) và đơn vị.

Để khắc phục khó khăn, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, Đảng ủy CNVN đã chỉ đạo các đơn vị tập trung một số giải pháp trọng tâm, nắm bắt kịp thời những biến động của thị trường, áp dụng nhiều giải pháp mới nhằm vượt qua các khó khăn trở ngại mang lại thành tích cao nhất, đóng góp hơn 50% doanh thu của TCT, phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ SXKD được TCT giao. Với những nỗ lực trên, trong năm 2023 Chi nhánh Việt Nam đã đạt tổng doanh thu 35.813 tỷ VNĐ; bằng 110,4% so với cùng kỳ, bằng 89,7% KPI.

Nắm bắt kịp thời những biến động của thị trường, Đảng ủy CNVN và các cấp ủy chi bộ đã lãnh đạo, điều hành các đơn vị nỗ lực vượt bậc, áp dụng nhiều giải pháp mới nhằm vượt qua các khó khăn trở ngại mang lại thành tích cao nhất, đóng góp hơn 50% doanh thu của TCT, phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ SXKD được TCT giao. Với những nỗ lực trên, trong năm 2023 Chi nhánh Việt Nam đã đạt tổng doanh thu 35.813 tỷ VNĐ; bằng 110,4% so với cùng kỳ, bằng 89,7% KPI.

Đồng chí Phó BT ĐUTCT- Tổng GĐ tham dự họp cùng Đảng ủy CNVN. (Ảnh: CNVN)

“Mục tiêu lớn – Quyết tâm cao – Hành động mạnh mẽ”, đẩy mạnh công tác thi đua lập thành tích chào mừng 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Năm 2024 được dự báo là năm bức phá về kinh tế trong giai đoạn 2021-2025, tuy nhiên những rủi ro tiềm ẩn từ môi trường kinh tế, chính trị thế giới vẫn còn hiện hữu, nhiều khó khăn, thách thức đan xen, tiếp tục tác động tiêu cực lên triển vọng phục hồi tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.

Với phương châm chung của toàn TCT “Mục tiêu lớn – Quyết tâm cao – Hành động mạnh mẽ”, nhằm quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch TCT giao, ngay từ đầu năm, Đảng ủy CNVN triển khai phương châm thực hiện “Tận tâm từng giờ – Trách nhiệm từng người – Hiệu quả từng phần – Thành công toàn diện”.

Đảng ủy, Ban Giám đốc kêu gọi các tổ chức chính quyền đoàn thể cùng chung tay, kêu gọi khơi dậy tinh thần thi đua trong đội ngũ cán bộ, nhân viên và NLĐ, đặc biệt tập tập trung mọi nguồn lực đảm bảo hoàn thành xuất sắc công tác phục vụ giai đoạn cao điểm Tết, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2024) và chào đón năm mới năm Giáp Thìn 2024.

Tổ Kiểm tra giám sát ĐU CNVN làm việc với cấp ủy chi bộ theo kế hoạch. (Ảnh: CNVN)

Bên thềm năm mới, Chi nhánh Việt Nam phát động thi đua khen thưởng với nhiều nội dung thi đua sôi nổi, tập trung chú trọng vào chất lượng, hiệu quả; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng nhân tố điển hình làm nòng cốt thúc đẩy phong trào thi đua; tổ chức khen thưởng kịp thời, đúng người, đúng việc tránh hiện tượng khen thưởng bình quân; kịp thời nêu gương, nhân rộng điển hình, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thực hiện thành công Nghị quyết lãnh đạo năm 2024.

Phòng TCHC-CNVN
Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.