Xét công nhận sáng kiến cho giải pháp “Tự động hóa việc cập nhật dữ liệu NOTAM, thời tiết cho công tác lập kế hoạch bay”

Vừa qua, Hội đồng xét công nhận sáng kiến Tổng công ty đã họp để xét công nhận sáng kiến cho giải pháp “Tự động hóa việc cập nhật dữ liệu NOTAM, thời tiết cho công tác lập kế hoạch bay”theo quyết định số 144/QĐ-TCTHK-CĐS ngày 02/02/2024 của TGĐ TCTHK. Hội đồng do PTGĐ Tô Ngọc Giang làm Chủ tịch, cùng các uỷ viên thuộc Trung tâm CĐS, Ban CNTT, Trung tâm OCC, Ban DVHK, Ban TTS và đại diện cơ quan quản lý Khoa học công nghệ.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Sáng kiến “Tự động hóa việc cập nhật dữ liệu NOTAM, thời tiết cho công tác lập kế hoạch bay” do nhóm tác giả của Trung tâm OCC thực hiện, gồm ông Nguyễn Thiện Bút – Phó Trưởng phòng Kỹ thuật khai thác; ông Nguyễn Trung Dũng – Phó Trưởng phòng Điều hành; bà Nguyễn Bạch Lê – Chuyên viên Phòng Quản lý Khai thác bay và bà Phùng Hương Giang – Chuyên viên Phòng Kế hoạch Tổ bay thực hiện.

Hội đồng đánh giá do PTGĐ Tô Ngọc Giang làm chủ tịch. (Ảnh: Thu Hà)

Tại buổi đánh giá, Hội đồng xét công nhận sáng kiến đã được lắng nghe đại diện nhóm tác giả trình bày phạm vi của sáng kiến, hiện trạng quy trình thủ công, triển khai áp dụng tự động hoá và hiệu quả của sáng kiến.

Cùng sự đánh giá của các đại diện đến từ các Ban, Trung tâm trực thuộc TCT. (Ảnh: Thu Hà)

Trước đây, để chuẩn bị dữ liệu NOTAM (Notice to Airmen) – Điện văn thông báo hàng không, thời tiết thực hiện đồng thời nhiều công việc: Kiểm tra NOTAM (do Trung tâm thông báo tin tức hàng không cung cấp), kiểm tra thông tin thời tiết (do Công ty quản lý bay miền Bắc gửi), theo dõi thông tin thời tiết liên quan đến chuyến bay (trên các kênh thông tin của Công ty quản lý bay miền Nam và Công ty quản lý bay miền Trung). Sau đó tải về máy tính, cập nhật thông tin liên quan đến chuyến bay lên hệ thống FMS.

Các bước với quy trình trên rất mất thời gian, công sức, tối thiểu 8 phút/chuyến bay. Trong khi một ngày VNA có khoảng 300 chuyến bay, vì thế thời gian bỏ ra tối thiểu là 4 giờ. Bên cạnh đó, việc thực hiện thủ công không tránh khỏi sai sót cũng như thông tin không kịp thời. Cũng bởi thế, mà việc sử dụng phần mềm tự động truy cập các thông tin NOTAM, thông tin dự báo thời tiết là giải pháp ưu việt, mang lại hiệu quả cao tại VNA.

Sau thời gian nghiên cứu, nhóm tác giả đã đưa ra ý tưởng dùng phần mềm chủ động truy cập, tự động tiếp nhận thông tin các tài liệu NOTAM, WX từ các nguồn khác nhau, tự động nhận biết chuyến bay tương ứng với các tài liệu nhận được và tự động chuyển các nguồn tài liệu này vào hệ thống FMS gắn với chuyến bay tương ứng, giảm thiểu các thao tác thủ công của điều phái.

Nguyên lý hoạt động của phần mềm. (Ảnh: Nhóm tác giả)

Được áp dụng thử nghiệm từ tháng 2/2024, sáng kiến đã mang lại những hiệu quả lớn trong công tác điều phái bay, đó là số hóa quy trình chuẩn bị tài liệu NOTAM, thời tiết; Tối ưu hóa quá trình điều hành khai thác chuyến bay; Tăng độ chất lượng công việc của điều phái; Giảm thời gian chuẩn bị tài liệu cho chuyến bay; Tài liệu được cung cấp đầy đủ, giảm sai sót, đồng thời lưu trữ tài liệu có hệ thống, chuẩn hóa tên file, truy cập thuận tiện.

Hội đồng xét công nhận sáng kiến đánh giá, giải pháp này đảm bảo an ninh, an toàn hàng không theo quy định của Nhà nước và của Tổng công ty. Đặc biệt, không bị sai sót, thiếu dữ liệu khi lấy thông tin NOTAM, thời tiết thủ công; Giảm thời gian và tăng chất lượng công việc cho điều phái, đồng thời việc lưu trữ, truy cập thuận tiện, cho phép chia sẻ dữ liệu dùng chung và tối ưu quy trình khai thác.

Tại buổi xét duyệt, PTGĐ, Chủ tịch Hội đồng xét công nhận sáng kiến Tô Ngọc Giang nhấn mạnh, giải pháp “Tự động hóa việc cập nhật dữ liệu NOTAM, thời tiết cho công tác lập kế hoạch bay” được áp đã mang lại hiệu quả rõ ràng trong việc tăng năng suất lao động, giảm chi phí và nâng cao sự chính xác trong việc cập nhật tài liệu NOTAM, thời tiết cho công tác lập kế hoạch bay.

Có thể nói, trong bối cảnh hoạt động khai thác đang hồi phục mạnh mẽ sau dịch Covid-19, sự sáng tạo và chủ động của nhóm tác giả Trung tâm Điều hành khai thác trong việc tự động hóa việc cập nhật dữ liệu NOTAM, thời tiết cho công tác lập kế hoạch bay đã góp phần tối ưu hóa quá trình điều hành khai thác chuyến bay, cũng như tăng cường ứng dụng công nghệ, số hoá trong trong hoạt động khai thác, giảm thiểu những sai sót từ quy trình thủ công.

Toàn cảnh buổi xét công nhận sáng kiến. (Ảnh: Thu Hà)

NOTAM là thông báo được phát hành bằng phương tiện viễn thông liên quan đến việc thiết lập, tình trạng hoặc sự thay đổi của phương tiện dẫn đường, dịch vụ, phương thức hoặc sự nguy hiểm mang tính quan trọng mà tổ lái và những người có liên quan đến hoạt động bay cần phải nhận biết kịp thời để xử lý.

TT Chuyển đổi số
Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.