Hội nghị “Cam kết phối hợp An toàn hàng không” bảo đảm cung cấp dịch vụ và khai thác an toàn giữa VNA, ACV VÀ VATM

Cam kết phối hợp An toàn hàng không của Lãnh đạo 3 bên giữa Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam và Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam như một phần của cách tiếp cận “Lãnh đạo vào cuộc”.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Ngày 3, 4/11/2023 tới đây, Tổng công ty Hàng không Việt Nam sẽ chủ trì tổ chức Hội nghị ký kết Văn bản “Cam kết phối hợp an toàn hàng không” bảo đảm cung cấp dịch vụ và khai thác an toàn giữa Tổng công ty Hàng không Việt Nam (VNA), Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) và Tổng công ty Quản lý Bay Việt Nam (VATM).

Cam kết được thành lập trên nguyên tắc tuân thủ tuyệt đối quy định của Chương trình An toàn Quốc gia, kiến tạo môi trường phát triển an toàn bền vững của ngành hàng không Việt Nam trên cơ sở trao đổi thông tin thông suốt nhằm quản lý hiệu quả các yêu cầu của hệ thống Quản lý an toàn SMS.

Gần 100 khách mời tham dự Hội nghị là đại diện lãnh đạo của Bộ GTVT, Cục HKVN, Bộ Tổng tham mưu Quân đội, ba Tổng công ty và các ban tham mưu, đơn vị.

Tại hội nghị, TGĐ VNA – Lê Hồng Hà; TGĐ ACV – Vũ Thế Phiệt và TGĐ VATM – Nguyễn Công Long sẽ ký cam kết thực hiện tuân thủ đầy đủ và toàn diện các cam kết phối hợp an toàn hàng không bao gồm chính sách và mục tiêu an toàn; Quản lý rủi ro an toàn; đảm bảo an toàn và thúc đẩy an toàn.

Tại Lễ ký kết ba TCT sẽ xem xét, đánh giá sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ nhằm đảm bảo cung cấp các dịch vụ bảo đảm hoạt động bay nói chung và khai thác bay an toàn nói riêng của các cơ quan, đơn vị giữa ba Tổng công ty.

Hội nghị sẽ tập trung trao đổi, thảo luận các nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung trong “Cam kết phối hợp an toàn hàng không” năm 2023.

Cũng trong cam kết này, ba TCT sẽ phối hợp tổ chức Hội nghị, Hội thảo chuyên đề giữa ba TCT như định kỳ hàng quý, ba cơ quan tham mưu an toàn gặp gỡ trao đổi, giải quyết những khó khăn vướng mắc nhằm đảm bảo an toàn tại các cảng hàng không và Định kỳ hàng năm, ba Tổng công ty tổ chức đánh giá kết quả thực hiện cam kết phối hợp an toàn, đề ra kế hoạch hoạt động trong năm tiếp theo.

Hội nghị ký kết văn bản “Cam kết phối hợp an toàn hàng không” này tiếp tục tạo nền tảng vững chắc để giúp cán bộ, nhân viên các đơn vị trực thuộc ba Tổng công ty thực hiện tốt công tác phối hợp, hiệp đồng; cung cấp dịch vụ và khai thác an toàn đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của ngành hàng không.

Phan Quy Doc-SQD
Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.