Cân đối chính sách giữa an toàn và chất lượng dịch vụ

Đây là nội dung triển khai đột phá đầu tiên trong chuỗi các chương trình huấn luyện VHAT QLRR 2024 bao gồm 4 nội dung là: Lãnh đạo về an toàn và Quản lý sự thay đổi (Safety Leaderships & Change Management); Cân đối chính sách giữa an toàn và chất lượng dịch vụ (Sustainable Safety & Culture of Care); VHAT linh hoạt thức đẩy an toàn khai thác (Agile Management (flexible culture) for Advanced Aviation Safety) và Ứng dụng AI thúc đẩy truyền thông an toàn (Applying AI in Safety Management Communication).

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Trong khuôn khổ chương trình Văn hóa an toàn quản lý rủi ro (VHAT QLRR) của Ủy ban An toàn năm 2024 theo kết luận Ủy ban An toàn họp phiên thứ 1/ 2024, vừa qua, Ban ATCL đã phối hợp với các CQĐV trong TCT tổ chức khóa huấn luyện về cân đối chính sách an toàn bền vững và chất lượng dịch vụ cho các cán bộ chủ chốt làm công tác an toàn của khối an toàn trong toàn TCT. Mục tiêu của Khóa huấn luyện nhằm trang bị cho các học viên kiến thức căn bản về cách ứng dụng linh hoạt trong kinh doanh, khám phá những yếu tố cần có để đảm bảo thành công trong môi trường phức tạp, không chắc chắn, nhưng cũng đồng thời thúc đẩy khai thác hàng không an toàn.

Trong 2 ngày 29/2 và 01/3 vừa qua, Ban ATCL đã phối hợp các CQĐV trong TCT tổ chức khóa huấn luyện về cân đối chính sách giữa an toàn bền vững và dịch vụ khách hàng cho cán bộ chủ chốt về an toàn của toàn TCT. Tại khóa học, các học viên sẽ khám phá các động lực của sự biến động, cách vận hành công việc trong môi trường phức tạp và áp lực cạnh tranh đang phát triển, cách tổ chức, nhóm và cá nhân có thể thích ứng và khai thác thay đổi để tạo lợi thế cạnh tranh và các công cụ và kỹ thuật cần thiết để cung cấp giá trị cho khách hàng và doanh nghiệp; Môi trường kinh doanh ngày nay rất biến động và từng cá nhân trong tổ chức cần có khả năng thích ứng, trong khi vẫn đảm bảo đạt được các mục tiêu và kết quả của tổ chức.

Cân bằng chính sách an toàn và chất lượng dịch vụ

Không thể thiếu trong khóa huấn luyện là hoạt động thảo luận nhóm và trao đổi, tương tác vô cùng sôi nổi. Cùng với những gợi mở của giảng viên, các học viên có cái nhìn cụ thể và rõ ràng hơn về việc cân đối chính sách giữa an toàn và chất lượng dịch vụ; mục tiêu, nguyên tắc và cách tiếp cận khác nhau của an toàn bền vững; hiểu sự đánh đổi giữa an toàn bền vững và đảm bảo chất lượng dịch vụ, cách cân bằng giữa 2 yếu tố để tạo ta sự công hưởng tại VNA; Cân bằng mối quan hệ giữa mục tiêu của “Mức độ trưởng thành” về an toàn cấp độ Tiến tiến (Generative 5.0) và nâng cấp dịch vụ 5 sao của Skytrax.

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.