Đảng bộ VIAGS: Đoàn kết đồng lòng – Khát vọng vươn cao

Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tạo tiếng vang lớn trong toàn Đảng, là cẩm nang về phòng chống tham nhũng, cũng là liều thuốc cảnh tỉnh cho những ai dự tính làm điều chưa đúng và minh chứng cho toàn dân an tâm về sự lãnh đạo của Đảng.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Quyển sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát hành, được trình bày trong hơn 600 trang và trên 100 bức ảnh, được chia thành ba phần chính. Phần thứ nhất: Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam; Phần thứ hai: Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc; Phần thứ ba: Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt.

Đại diện Đảng bộ VIAGS trình bày tham luận tại Tọa đàm khoa học về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng chống tham nhũng, tiêu cực và chỉnh đốn xây dựng Đảng. (Ảnh: Thu Hà)

“Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”, câu ca dao tục ngữ từ ngàn xưa của cha ông ta đã khẳng định trong cuộc sống không thể sống riêng lẻ, đơn độc mà cần sự đoàn kết, hợp nhất một lòng thì việc lớn đến mấy cũng sẽ thành công. Do đó Tổng Bí thư yêu cầu từ trên xuống dưới, từ Trung ương đến cơ sở, từ cán bộ lãnh đạo, đến cán bộ quản lý, đảng viên, người lao động,… phải muôn người một ý, quyết tâm đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực là cuộc đấu tranh chống “nội xâm” nên phức tạp và khó khăn hơn nhiều so với chống giặc ngoại xâm. Đây là một nhiệm vụ chính trị cấp thiết của toàn Đảng, toàn dân, là công việc thường xuyên trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là biểu hiện hình ảnh của một Đảng tiến bộ, chân chính vì dám thừa nhận khuyết điểm rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa.

Nhờ đồng lòng đoàn kết mà đất nước chúng ta đã tạo được sức mạnh to lớn giúp vượt qua muôn vàng khó khăn, thử thách để gìn giữ và xây dựng đất nước có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế đáng tự hào như hôm nay. Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực 10 năm qua đã có một bước tiến mạnh, đạt được nhiều kết quả toàn diện, tích cực, để lại dấu ấn tốt, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội. Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay, đã kỷ luật nhiều cán bộ cao cấp là UV BCT, UV TW, nguyên UV TW, các tướng trong quân đội, công an, thu cho ngân sách Nhà nước nhiều chục ngàn tỉ đồng.

Nhận thức sâu sắc trách nhiệm lãnh đạo của Đảng và nội dung quý báu trong tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt nam đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn đảng bộ tổ chức triển khai cho cán bộ, đảng viên, nhân viên tiếp tục đẩy mạnh kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh kết hợp với học tập các bài học kinh nghiệm trong cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để chắt lọc các nội dung phù hợp và áp dụng tại đơn vị. Qua nghiên cứu học tập, chúng tôi rất tâm đắc với nội dung “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt” vì đoàn kết là sức mạnh, là cội nguồn của thành công.

Công ty VIAGS hoạt động trải dài trên cả ba miền Bắc, Trung, Nam với gần 4.000 CBNV và hơn 600 đảng viên. Phạm vi hoạt động rộng, văn hóa vùng miền khác nhau, nhiều vị trí công việc nên trình độ cũng chênh lệch vì vậy rất cần sự đồng lòng đoàn kết mà đặc biệt là thống nhất tư tưởng.

Nhờ sự đoàn kết tập thể đã giúp VIAGS vượt qua nhiều trở ngại khó khăn trong những ngày đầu mới thành lập, hoàn thành tốt nhiệm vụ vượt qua các cao điểm hè, cao điểm tết khi điều kiện cơ sở hạ tầng sân bay chưa đáp ứng đủ, trang thiết bị cũ, trong giai đoạn đại dịch Covid -19 gần 4.000 con người VIAGS cùng siết chặt tay vượt qua dịch bệnh để đảm bảo an toàn, chất lượng cho từng chuyến bay.

Cùng với việc đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát nhằm kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các quy trình, quy định của cán bộ quản lý các cấp nên từ khi thành lập đến nay qua các đợt kiểm tra, giám sát của các cấp, Công ty chưa phát hiện trường hợp tham nhũng, tiêu cực.

Nhờ sự đồng lòng của toàn hệ thống quyết tâm bảo vệ hình ảnh, uy tín của Công ty và các hãng hàng không khách hàng mà CBNV VIAGS đã tự giác chủ động giám sát mình, vận động đồng nghiệp chấp hành nghiêm qui định trong quá trình phục vụ do đó gần như không còn hiện tượng làm mất tài sản trong các khâu phục vụ hành lý, hàng hóa.

Đặc biệt từng nhân viên đã phát huy tốt phong trào “gương người tốt, việc tốt, nhặt được của rơi trả người đánh mất” được khen thưởng đột xuất hàng tháng, kết quả hơn hai năm qua, cán bộ, nhân viên Công ty đã nhặt được 24.510 tài sản là hiện vật và tiền mặt của hành khách với tổng giá trị trên 24 tỷ đồng.

Bên cạnh đó ý thức nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thường trực trong suy nghĩ của đại đa số CBNV vì vậy đã có nhiều giải pháp giúp tăng cường sự an toàn trong khai thác bay, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cải tiến quy trình làm việc, cải tiến tổ chức phân công lao động … giúp nâng cao hiệu quả công việc, tiết kiệm nhiều chi phí, một số sáng kiến đã được Công ty, Tổng Liên đoàn  LĐVN, Công đoàn TCT khen thưởng.

Với mục tiêu “ Đoàn kết đồng lòng – đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phân xây dựng Đảng bộ Công ty ngày càng trong sạch vững mạnh” và quyết tâm đưa nội dung “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt” trở thành phương châm của Công ty và đi vào đời sống sinh hoạt hàng ngày của đơn vị, Chúng tôi xác định cần tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các việc chính sau:

  1. Tiếp tục chỉ đạo, đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu đơn vị, cán bộ, đảng viên, nhân viên trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực… và tiếp tục nghiên cứu, học tập nội dung quyển sách của Tổng Bí thư tại đơn vị.
  2. Xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu, cá thể hóa trách nhiệm cá nhân và có cơ chế kiểm soát lẫn nhau; không đùn đẩy, không né tránh, không đổ lỗi khách quan trong tiếp nhận, tham mưu, chỉ đạo, giải quyết công việc; thường xuyên nắm bắt tình hình, tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, nhân viên để có giải pháp tháo gỡ, đề xuất giải quyết kịp thời.
  3. Tích cực, chủ động hơn nữa trong nhận diện rõ những bất cập của quy định nội bộ, những vị trí, công việc có tiềm ẩn nguy cơ tham nhũng, tiêu cực để kịp thời chỉnh sửa bổ sung hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi nhằm  tăng cường hiệu quả công tác quản  lý, giám sát việc  thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị mình.
  4. Quyết liệt hơn nữa trong việc nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát duy trì nghiêm kỷ luật Đảng. Đảm bảo tính nghiêm minh, công bằng, khách quan, dân chủ trong điều hành hoạt động. Không vì lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân mà làm ảnh hưởng đến tổ chức, đến người lao động. Kiên quyết, nghiêm khắc xử lý các sai phạm nhất là xử lý cán bộ, người đứng đầu sai phạm.
  5. Các quyết sách của Công ty luôn đặt yếu tố an toàn và con người lên hàng đầu. Phải thật sự quan tâm nâng cao điều kiện việc làm, đời sống và thu nhập cho người lao động do đó việc xây dựng nghị quyết, kế hoạch hoạt động, các quy chế, quy định luôn đảm bảo đúng trình tự, công khai, có ý kiến tham gia đóng góp của đảng viên, CBNV, các tổ chức, đoàn thể và đặc biệt khi “trên dưới đồng thuận” việc triển khai thực hiện sẽ đạt hiệu quả cao.

Để tăng cường sức chiến đấu của Đảng và năng lực lãnh đạo trong thời kỳ mới với mục tiêu xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh, Công ty phát triển bền vững, thì nhân tố quan trọng không thể thiếu là sự đồng lòng, chung tay của toàn thể CBNV, đảng viên do đó cần phải “Tiền hô hậu ủng, nhất hô bá ứng”, “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”.

Đảng bộ VIAGS

Đảng bộ VIAGS
Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.