Đảng bộ NCTS tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới và Hội nghị chuyên đề

Ngày 22/5, Đảng bộ Công ty CP DVHH Nội Bài (NCTS) đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho 05 quần chúng trực thuộc 04 chi bộ vào Đảng Cộng sản Việt Nam và tổ chức Hội nghị chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Duy Việt – Bí thư Đảng ủy, TGĐ Công ty và các đồng chí cấp ủy cùng các đảng viên trong Đảng bộ. Chương trình lễ kết nạp đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng điều lệ Đảng.

Thay mặt các Chi bộ, đồng chí Bí thư Chi bộ đã đọc và trao Quyết định kết nạp Đảng viên cho các quần chúng ưu tú.

Đồng chí Nguyễn Duy Việt – Bí thư Đảng ủy, TGĐ Công ty rao Quyết định kết nạp Đảng viên cho các quần chúng ưu tú. (Ảnh: NCTS).

Thay mặt Đảng bộ, đồng chí Nguyễn Duy Việt – Bí thư Đảng ủy đã giao nhiệm vụ cho đảng viên mới và phân công Đảng viên trong các Chi bộ tiếp tục giúp đỡ các đồng chí Đảng viên mới hoàn thành nhiệm vụ và mong Đảng viên mới sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, thực hiện đúng nhiệm vụ của người đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Duy Việt – Bí thư Đảng ủy đã giao nhiệm vụ cho đảng viên mới. (Ảnh: NCTS).

Đứng trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí quần chúng được kết nạp đã đọc lời tuyên thệ nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ của người đảng viên, đóng góp tích cực vào việc xây dựng Đảng, xứng đáng là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Các đồng chí quần chúng được kết nạp đã đọc lời tuyên thệ nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng. (Ảnh: NCTS).

Chương trình lễ kết nạp đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng điều lệ Đảng. (Ảnh: NCTS).

Trong khuôn khổ của buổi sinh hoạt, sau lễ kết nạp Đảng viên mới là buổi Hội nghị chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tại Hội nghị chuyên đề các Đảng viên thuộc Đảng bộ Công ty đã được nghe Phó GS. TS Bùi Đình Phong, nguyên giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trực tiếp truyền tải đầy đủ nội dung quan trọng, quan điểm và tinh thần chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Phó GS. TS Bùi Đình Phong truyền tải đầy đủ nội dung quan trọng, quan điểm và tinh thần chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. (Ảnh: NCTS).

Mục đích của buổi học tập là để cán bộ, đảng viên Công ty nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới được nêu trong chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Từ đó nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Bên cạnh đó, buổi học tập đã tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến cán bộ, đảng viên, người lao động, tạo sự đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và kế hoạch SXKD, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển doanh nghiệp và đất nước trong thời kỳ mới.

Đảng bộ NCTS quyết tâm, đoàn kết để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, quyết tâm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao. (Ảnh: NCTS).

Sau buổi học tập chuyên đề các đồng chí Đảng viên thuộc Đảng bộ Công ty đã nhận thức rất rõ những khó khăn, thách thức trong môi trường kinh doanh hiện nay.

Với mục tiêu đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo đời sống, thu nhập cho người lao động, Đảng bộ Công ty quyết tâm, đoàn kết để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, quyết tâm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao.

Phan Thành Đạt-NCTS

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.