[Búa liềm vàng 2023] Cán bộ, đảng viên Đội An ninh-Bảo vệ Công ty TECS tham gia và góp phần xây dựng tổ chức chi bộ cơ sở Công ty TECS trong sạch, vững mạnh

Lý luận và thực tiễn cho thấy, công tác xây dựng tổ chức đảng nói chung và tổ chức đảng ở cơ sở nói riêng có vai trò, trách nhiệm rất lớn của từng đảng viên. Do đó cán bộ, đảng viên Đội An ninh – Bảo vệ của Chi bộ cơ sở Công ty TECS đã luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh. Đảng mạnh là do có nhiều chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”. Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và các Nghị quyết của Đảng qua các nhiệm kỳ Đại hội đều khẳng định: “Đảng lãnh đạo thông qua tổ chức đảng và đảng viên”; “Tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở”; “Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam”…

Lý luận và thực tiễn cho thấy, công tác xây dựng tổ chức đảng nói chung và tổ chức đảng ở cơ sở nói riêng có vai trò, trách nhiệm rất lớn của từng đảng viên. Do đó cán bộ, đảng viên Đội An ninh – Bảo vệ của Chi bộ cơ sở Công ty TECS đã luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Qua đó góp phần quan trọng tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; Tích cực nêu gương trong công tác phòng chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực góp phần xây dựng hình ảnh, nâng cao uy tín của Chi bộ, Công ty TECS đối với đối tác, khách hàng trong quá trình hoạt động.  

Sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng của Chi bộ cơ sở

Chi bộ cơ sở Công ty TECS đã tập trung chỉ đạo xây dựng, củng cố tổ chức đảng gắn với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ: Xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TCT HKVN và Đại hội Chi bộ Công ty TECS nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Căn cứ vào chương trình công tác Năm, Chi bộ đã xây dựng kế hoạch và triển khai các nội dung, giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Chi uỷ đối với các hoạt động của Công ty; Tiếp tục đẩy mạnh nội dung công tác Phòng, chống Tham nhũng, tiêu cực (PC TNTC) theo các văn bản chỉ đạo của Đảng cấp trên.

Cụ thể hóa nhiệm vụ của Cán bộ – Đảng viên (CB-ĐV) tại Đội An ninh – Bảo vệ (ANBV)

  • Trong việc tham gia xây dựng tổ chức chi bộ cơ sở Công ty TECS trong sạch, vững mạnh

Trên cơ sở đã có định hướng, chỉ đạo từ Cấp ủy và Chi bộ, CB – ĐV tại Đội ANBV đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân viên trong Đội. 

Thực hiện đổi mới trong phương thức lãnh đạo của Đảng, kết hợp phương châm “Mưa dầm thấm lâu”, “Tích tiểu thành đại”, đảng viên trong Đội bàn bạc với Ban chỉ huy Đội lên kế hoạch tương tự như giáo án, để thường xuyên kết hợp trong giao ban định kỳ hàng ngày của Đội các nội dung nhỏ của công tác giáo dục tư tưởng chính trị, tuyên truyền cho tập thể Đội về phát huy tinh thần nêu gương gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, để tập thể CB-ĐV và NV của Đội có cơ hội rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức, nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân, thực hiện nghiêm túc nội dung học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

Đội luôn chủ động triển khai các nội dung chỉ đạo của Chi ủy, Chi bộ, động viên đảng viên, đoàn viên tham gia hội thi thuyết trình đề tài về Chủ tịch HCM, tham dự các Hội nghị chuyên đề học tập nhân các dịp kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh do Chi ủy chỉ đạo, phối hợp với Đoàn TN Công ty tổ chức … các hoạt động như vậy đã góp phần hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đội ANBV trong suốt thời gian qua.

Đảng viên đội ANBV tham dự ĐH Chi bộ cơ sở TECS – NK 2020-2025. (Ảnh: TECS)

Đảng viên của trong các kỳ sinh hoạt Chi bộ đã phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ trong việc tham gia đóng góp ý kiến xây dựng nghị quyết của Chi bộ, gợi ý các giải pháp nhằm thực hiện tốt, có hiệu quả các mặt công tác thuộc chức năng và chuyên môn nhiệm vụ của Đội, cụ thể như các chương trình, kế hoạch và giải pháp nhằm đảm bảo ANAT, PCCN cho người và tài sản trong khuôn viên kho hàng TECS, các chương trình, kế hoạch phối hợp / hiệp đồng với cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị bạn trên địa bàn sân bay TSN để đảm bảo ANAT chung khu vực sân bay.

CBNV Đội ANBV – lực lượng nòng cốt trong công tác PCCC – Cứu nạn cứu hộ Diễn tập PCCC-CNCH năm 2023. (Ảnh: TECS)

Là cánh tay nối dài của Chi ủy, Chi bộ và Ban lãnh đạo Công ty tại Đội, CB-ĐV của Đội tạo không khí cởi mở để NLĐ có cơ hội, tin tưởng bày tỏ chính kiến… qua đó giúp cho CB-ĐV của Đội nắm bắt được tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của NLĐ tại Đội, báo cáo cấp Lãnh đạo để kịp thời có chỉ đạo, giải đáp và giải quyết các vấn đề phát sinh. 

Thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc, các thông tin được ban hành đến tập thể CB-NV trong Đội kịp thời, đầy đủ, đúng nội dung, phạm vi, đối tượng. Các đại biểu được bầu tham dự các hội nghị sơ kết, tổng kết, Hội nghị đại biểu NLĐ cấp Công ty đều thực hiện tốt vai trò là đại biểu, đại diện cho tập thể CB-ĐV-NLĐ của Đội trong việc tham gia đóng góp ý kiến cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Công ty và truyền đạt đầy đủ các nội dung, tinh thần chỉ đạo của Công ty giúp cho toàn thể Đội hiểu đúng, đủ mọi thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và kết quả đạt được cho tập thể và người lao động nắm bắt kịp thời.

CB-ĐV đội ANBV tham dự Hội nghị đại biểu NLĐ 2023. (Ảnh: TECS)

Tham gian thực hiện công tác xây dựng đảng và phát triển đảng viên, Bên cạnh đó, Đội ANBV cũng thường xuyên quan tâm, phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu cho Chi ủy, Chi bộ những đoàn viên thanh niên, quần chúng ưu tú để tạo nguồn phát triển Đảng.

Đảng viên đội ANBV tham dự lễ kết nạp đảng viên – tháng 12/2022. (Ảnh: TECS)

Nhờ thực hiện tốt các nội dung công tác trên, Đảng viên của Đội ANBV trong những năm qua đều được xếp loại từ mức Hoàn thành NV đến Hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có trường hợp Không hoàn thành nhiệm vụ.

  • Trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực (PC TNTC):

Nội dung của công tác PC TNTC cụ thể tại Đội ANBV chính là công tác giáo dục CB-ĐV-NLĐ của Đội nâng cao ý thức, vai trò trách nhiệm của những người trực tiếp tham gia vào việc bảo vệ người và tài sản trong khuôn viên kho hàng TECS.

Địa bàn hoạt động của TECS và các công ty hàng hóa rất rộng, bố trí phức tạp, luôn có lưu lượng lớn hàng hóa xuất/ nhập khẩu qua đường hàng không lưu chuyển qua kho, đa dạng về chủng loại và giá trị… chính vì vậy, để bảo đảm ANAT, phòng chống mất mát, thất thoát hàng hóa, tài sản trong kho là một nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, đòi hỏi mỗi cá nhân thực hiện nhiệm vụ phải được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng để hoàn thành việc bảo vệ an toàn mục tiêu, đồng thời có ý thức phòng chống, phát hiện, ngăn chặn kịp thời những biểu hiện tiêu cực. 

Xác định được nhiệm vụ khó khăn, trong những năm qua, CB-ĐV của Đội luôn chú trọng công tác học tập, huấn luyện tại chỗ để trang bị kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ CB-NV để có đủ năng lực đáp ứng và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo an toàn cho người và tài sản trong kho hàng, chưa để xảy ra trường hợp mất mát/ thất thoát hàng hóa, tài sản nào.

Tập thể Đội ANBV trong các đợt tổng kết thi đua, bình xét cuối năm của Chính quyền đều đạt danh hiệu Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và nhận Giấy khen của Tổng Giám đốc Công ty. Không những thế Đội ANBV được Tổng Giám đốc – Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng nhiều lần biểu dương, khen thưởng các cá nhân của Đội là điển hình của gương “Người tốt – Việc tốt”, trả lại nhiều tài sản giá trị cho khách hàng khi để quên/ bị rơi trong kho hàng, góp phần xây dựng hình ảnh, uy tín cho Công ty TECS trong mắt đối tác, khách hàng. Tại Đội cũng chưa để xảy ra bất cứ trường hợp nào liên quan đến tham nhũng, tiêu cực, hay vi phạm và bị xử lý vi kỷ luật.

Nhân viên đội ANBV trả lại tài sản cho khách hàng – Tháng 11/2022. (Ảnh: TECS)

Phát huy thành tích đã đạt được trong suốt thời gian qua, tiếp tục tin tưởng vào sự lãnh đạo của Chi bộ và Công ty TECS, CB-ĐV và NLĐ Đội ANBV tiếp tục phấn đấu, nỗ lực tham gia và đóng góp 1 phần vào thành công và phát triển của Chi bộ và Công ty TECS, duy trì danh hiệu tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh cho Chi bộ và xây dựng hình ảnh, nâng cao uy tín của Công ty TECS trong quá trình hoạt động, và phát triển.

Đoàn Thế Nhi – Đảng viên – Đội phó Đội An ninh – Bảo vệ
Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.