Chính sách An toàn chất lượng – Giá trị cốt lõi

Ngày 01/01/2024, TGĐ đã ký ban hành Chính sách An toàn – Chất lượng sửa đổi lần thứ 5 (Revision 05), tập trung thúc đẩy văn hóa an toàn hướng tới mức Tiên tiến, chú trọng văn hóa chính trực, đẩy mạnh Văn hóa học tập liên tục trong toàn TCT. Chuyển đổi số trong công tác An toàn- Chất lượng; Phát triển áp dụng Hệ thống an toàn chủ động.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Chính sách An toàn chất lượng (ATCL) là văn bản cao nhất thể hiện cam kết của Người đứng đầu một tổ chức đối với công tác ATCL. Đây là một trong 4 thành phần bắt buộc khi xây dựng và vận hành hệ thống quản lý ATCL đáp ứng yêu cầu, quy định của Nhà chức trách.

Phiên bản sửa đổi Rev05 Chính sách An toàn- Chất lượng đã được TGĐ ký ban hành ngày 01/01/2024 đã cụ thể hóa các nội dung “Lãnh đạo vào cuộc” của UBAT, thúc đẩy VHAT hướng tới mức Tiên tiến, chú trọng văn hóa chính trực; đẩy mạnh văn hóa học tập liên tục trong toàn TCT. Phiên bản 05 lần này được điều chỉnh, cập nhật định hướng, mục tiêu ATCL và đã được các CQĐV trong toàn TCT đóng góp ý kiến, ghi nhận và  chỉnh sửa nhằm định hướng tích hợp an toàn trong chiến lược hoạt động, các cam kết của lãnh đạo tại Hội nghị An toàn và Khai thác Hàng không thế giới và nội dung của “Hiến chương Văn hóa An toàn” của IATA tổ chức tại Hà Nội mà VNA được IATA lựa chọn là chủ nhà của Hội nghị. Hội nghị quy tụ hơn 800 lãnh đạo và chuyên gia hàng không toàn cầu, cùng bàn thảo về việc nâng cao an toàn và hiệu quả hoạt động sau thời kỳ dài chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Chính sách An toàn – Chất lượng Rev 05 được TGĐ, CT UBAT ký ban hành ngày 01/01/2024. (Ảnh: ATCL)

Sự hợp tác chặt chẽ, chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp nhịp nhàng giữa 3 TCT là TCT HKVN, TCT Quản lý Bay và TCT Cảng HKVN cũng là cơ hội để áp dụng toàn diện chuyển đổi số trong công tác an toàn chất lượng. Hội nghị an toàn 3 Tổng công ty lớn nhất trong ngành hàng không lần đầu tiên được tổ chức thành công tại Đồi Rồng, Hải phòng vào ngày 3,4/11/2023 do VNA chủ trì tổ chức.

Tại Hội nghị, lãnh đạo 3 TCT đã ký kết Văn bản “Cam kết phối hợp an toàn hàng không” bảo đảm cung cấp dịch vụ và khai thác an toàn giữa Tổng công ty Hàng không Việt Nam (VNA), Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) và Tổng công ty Quản lý Bay Việt Nam (VATM). “An toàn là số 1, nền tảng cho mọi hoạt động” – Đây là nguyên tắc đã được TCT đúc kết trở thành giá trị cốt lõi, được phổ biến trong toàn TCT và là kim chỉ nam trong hoạt động SXKD.

Định kỳ UBAT họp để đánh giá hoạt động an toàn trong toàn VNA Group. (Ảnh: ATCL)

Cùng với chuyển đổi số, Văn hóa an toàn – Văn hóa doanh nghiệp cũng được ưu tiên thúc đẩy. Kết quả VHAT đạt mức Chủ động (mức 4.42) năm 2024 đã khẳng định nỗ lực đảm bảo an toàn, thúc đẩy VHAT của TCT trong suốt hơn 10 năm xây dựng và vận hành hệ thống quản lý ATCL. Đồng thời, cũng đặt ra yêu cầu đòi hỏi chúng ta phải tăng cường nỗ lực hơn nữa trong lộ trình hướng tới mục tiêu năm 2025 VHAT đạt mức tiên tiến (Mức 5) – mức cao nhất trong thang đo lường VHAT của một tổ chức.

Thực hiện dự án, chương trình quản lý an toàn như quản lý động vật hoang dã, FOD. (Ảnh: ATCL)

Chủ động quản lý sự thay đổi, nhận diện mối nguy hiểm và quản lý rủi ro an toàn trong hoạt động khai thác, bảo dưỡng và huấn luyện đào tạo; phân tích và loại bỏ hay giảm thiểu các rủi ro liên quan; Đảm bảo mỗi thành viên trong Tổng công ty Hàng không Việt Nam luôn có ý thức chấp hành nghiêm các yêu cầu, quy định an toàn chất lượng trong hoạt động theo phương châm nói đi đôi với làm, nhằm không ngừng nâng cao an toàn cho khách hàng cũng như toàn thể cán bộ, nhân viên.

Áp dụng nghiêm và hiệu quả Hệ thống quản lý an toàn, chất lượng được mô tả trong “Tài liệu Hệ thống Quản lý An toàn” và “Sổ tay Chất lượng”, tuân thủ theo các yêu cầu của Nhà chức trách Hàng không, các quy định pháp luật hiện hành cũng như luôn hướng tới các tiêu chuẩn cao nhất của ngành hàng không; tích hợp an toàn trong chiến lược hoạt động, các quá trình và đo lường kết quả thực hiện.

Mở rộng hệ thống báo cáo an toàn điện tử tại các CQĐV. (Ảnh: ATCL)

“Phát triển văn hóa an toàn hàng không thành ý thức tự giác, lương tâm, trách nhiệm của mọi người tham gia hoạt động hàng không dân dụng”. Đó là mục đích đã được khẳng định tại chính sách an toàn chất lượng nhằm cung cấp đầy đủ nguồn lực và điều kiện cần thiết để thực thi chính sách và mục tiêu an toàn, chất lượng. Liên tục cải tiến hệ thống quản lý, tạo môi trường làm việc tin cậy, với tinh thần trách nhiệm cao nhất trong toàn Tổng công ty Hàng không Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu và mong đợi của khách hàng.

Phan Quy Doc-SQD
Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.