TCT hoàn thành tốt các chỉ tiêu trọng yếu và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022
Chiều ngày 28/12, TCT đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2022, triển khai kế hoạch năm 2023. Hội nghị là dịp để toàn thể Lãnh đạo và CBNV VNA cùng nhìn lại những thành quả của năm 2022 và hướng tới mục tiêu trọng yếu trong năm 2023.

Thông báo

  • Có thể tải lên tối đa 5 tập tin 1 lần
  • Đối với video chỉ hỗ trợ mp4 và dung lượng < 50MB
  • Chỉ cho phép tập tin có phần mở rộng ;.doc;.docx;.xls;.xlsx;.pdf;.pptx;.ppt;.jpg;.jpeg;.png;.gif;
  • Dung lượng tối đa cho phép 1 file là 5MB

Đóng

Thông báo

Đóng

To Top