Ứng dụng LS Staff – Cài đặt và hướng dẫn sử dụng
CBNV tải ứng dụng LS staff để sử dụng chức năng Staff gets Members - Mời người thân, bạn bè gia nhập Lotusmiles và cùng nhận dặm thưởng.

Thông báo

  • Có thể tải lên tối đa 5 tập tin 1 lần
  • Đối với video chỉ hỗ trợ mp4 và dung lượng < 50MB
  • Chỉ cho phép tập tin có phần mở rộng ;.doc;.docx;.xls;.xlsx;.pdf;.pptx;.ppt;.jpg;.jpeg;.png;.gif;
  • Dung lượng tối đa cho phép 1 file là 5MB

Đóng

Thông báo

Đóng

To Top