Khoảnh khắc đặc biệt cùng “Sen Vàng toả sắc, chạm triệu trái tim”
Cùng VNA Spirit nhìn lại những khoảnh khắc đặc biệt trong chuỗi sự kiện “Sen Vàng toả sắc, chạm triệu trái tim” được tổ chức từ ngày 20/10 – 23/10.

Thông báo

  • Có thể tải lên tối đa 5 tập tin 1 lần
  • Đối với video chỉ hỗ trợ mp4 và dung lượng < 50MB
  • Chỉ cho phép tập tin có phần mở rộng ;.doc;.docx;.xls;.xlsx;.pdf;.pptx;.ppt;.jpg;.jpeg;.png;.gif;
  • Dung lượng tối đa cho phép 1 file là 5MB

Đóng

Thông báo

Đóng

To Top