Hội thảo kế hoạch và triển khai công tác bán năm 2023: “Cơ hội và cam kết của tôi”
Chiều ngày 26/12, TCT đã tổ chức Hội thảo kế hoạch và triển khai công tác bán năm 2023 tại Hội trường Hoa Sen. Hội thảo được tổ chức với hình thức hoàn toàn mới với chủ đề “Cơ hội và cam kết của tôi”.

Thông báo

  • Có thể tải lên tối đa 5 tập tin 1 lần
  • Đối với video chỉ hỗ trợ mp4 và dung lượng < 50MB
  • Chỉ cho phép tập tin có phần mở rộng ;.doc;.docx;.xls;.xlsx;.pdf;.pptx;.ppt;.jpg;.jpeg;.png;.gif;
  • Dung lượng tối đa cho phép 1 file là 5MB

Đóng

Thông báo

Đóng

To Top