Hành trình về nguồn của ĐTV trên quê hương Bác Hồ và những di tích lịch sử của đất nước
Từ ngày 19-21/11/2022, Đảng uỷ Đoàn Tiếp viên đã tổ chức chương trình về nguồn, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên quê hương Bác Hồ và những di tích lịch sử của đất nước như cầu Hiền Lương, vĩ tuyến 17, thành cổ Quảng Trị.

Thông báo

  • Có thể tải lên tối đa 5 tập tin 1 lần
  • Đối với video chỉ hỗ trợ mp4 và dung lượng < 50MB
  • Chỉ cho phép tập tin có phần mở rộng ;.doc;.docx;.xls;.xlsx;.pdf;.pptx;.ppt;.jpg;.jpeg;.png;.gif;
  • Dung lượng tối đa cho phép 1 file là 5MB

Đóng

Thông báo

Đóng

To Top