VNA có kế hoạch cho thuê ướt hai tàu bay A350

03/10/2019 14:55
Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP (Vietnam Airlines) có kế hoạch cho thuê ướt 2 tàu bay thân rộng Airbus A350.

Vietnam Airlines có kế hoạch cho thuê ướt 2 tàu bay thân rộng Airbus A350. (Ảnh: TT).

Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP có kế hoạch cho thuê ướt 02 tàu bay A350 với thời gian thuê từ 6 tháng đến 3 năm, dự kiến bàn giao tàu từ Tháng 11/2019.

Trong trường hợp Quý công ty có khả năng và mong muốn tham gia giao dịch này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin như dưới đây:

Ông Đàm Quang Giới, Ban Đầu tư - Mua sắm, Email: gioidamquang@vietnamairlines.com

Ông Nguyễn Tú Anh, Ban Đầu tư - Mua sắm, Email: tuanhnguyen@vietnamairlines.com

Ông Phạm Anh Quân, Ban Đầu tư - Mua sắm, Email: quanpa@vietnamairlines.com

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà M1, Số 200 Nguyễn Sơn, Q. Long Biên, Hà Nội.

Theo Ban ĐTMS

Thông báo

  • Có thể tải lên tối đa 5 tập tin 1 lần
  • Đối với video chỉ hỗ trợ mp4 và dung lượng < 50MB
  • Chỉ cho phép tập tin có phần mở rộng ;.doc;.docx;.xls;.xlsx;.pdf;.pptx;.ppt;.jpg;.jpeg;.png;.gif;
  • Dung lượng tối đa cho phép 1 file là 5MB

Đóng

Thông báo

Đóng

To Top