UBAT TCT kiểm tra giám sát an toàn tại các sân bay

11/09/2020 17:23
Với phương châm An toàn là nguyên tắc số 1 và không thể đánh đổi trong mọi hoạt động, nhằm đẩy mạnh Văn hóa chính trực - trách nhiệm người đứng đầu trong công tác an toàn, UBAT của TCT đã triển khai chương trình kiểm tra giám sát an toàn trọng điểm các tháng cuối năm 2020.

Đoàn kiểm tra do Chủ tịch UBAT TCT - TGĐ Dương Trí Thành dẫn đầu cùng với các đồng chí lãnh đạo TCT, Ban ATCL, Ban DVHK, Ban KT tiến hành kiểm tra trọng điểm đối với hoạt động tại các sân bay chính và các sân bay địa phương. 

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện Kết luận của UBAT trong năm 2020, các vấn đề an toàn trong thời gian qua như xước móp tàu bay, quy trình kéo đẩy, công tác báo cáo, điều hành giám sát tại chỗ và đặc biệt là về công tác tổ chức, con người và bộ máy của an toàn tại các cơ quan đơn vị.  

alt textChủ tịch UBAT TCT - TGĐ Dương Trí Thành thực hiện kiểm tra công tác an toàn tại VAECO. (Ảnh: ATCL). 

Buổi kiểm tra đầu tiên tại sân bay Nội Bài trong ngày 11/9 đã được thực hiện rất hiệu quả, dựa trên các báo cáo đầy đủ từ Ban ATCL, NOC, VAECO, VIAGS, SKYPEC, NCS đã được mổ xẻ và kiểm tra chi tiết tại chỗ, đưa ra được rất nhiều nội dung cải tiến và tập trung trong quá trình khai thác tại sân bay. 

Với những thành tích đạt được tốt trong thời gian qua của các đơn vị tại Nội Bài, Đoàn kiểm tra cũng đã có sự nhấn mạnh các cơ quan đơn vị cần phát huy tốt hơn nữa các mặt đạt được, đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thời gian tới. Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 với nhiều khó khăn, chúng ta phải luôn đảm bảo an toàn cho tổ chức, CBNV và hành khách.

Buổi kiểm tra đầu tiên tại sân bay Nội Bài đã được thực hiện rất hiệu quả. (Ảnh: ATCL).

Như vậy song song với Chương trình VHAT 2020 đang được triển khai mạnh mẽ trong TCT, Chương trình kiểm tra giám sát của UBAT cũng sẽ là một nội dung trọng điểm được thực hiện trong những tháng cuối năm, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu chỉ số an toàn đặt ra, với mục tiêu VHAT đạt mức Chủ động (mức 4) trong năm 2020 cả về phương châm lẫn hành động an toàn trong toàn tổ chức.

Au Duy Linh-SQD GM

Thông báo

  • Có thể tải lên tối đa 5 tập tin 1 lần
  • Đối với video chỉ hỗ trợ mp4 và dung lượng < 50MB
  • Chỉ cho phép tập tin có phần mở rộng ;.doc;.docx;.xls;.xlsx;.pdf;.pptx;.ppt;.jpg;.jpeg;.png;.gif;
  • Dung lượng tối đa cho phép 1 file là 5MB

Đóng

Thông báo

Đóng

To Top