Phòng Tài chính đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022

22/05/2020 17:16
Trong không khí tưng bừng toàn Đảng, toàn dân ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Chi bộ Phòng Tài chính, Đảng bộ Ban TCKT đã tổ chức Đại hội Đảng viên nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Trong không khí tưng bừng toàn Đảng, toàn dân ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp và các ngày lễ lớn của đất nước, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Ban Tài chính Kế toán (TCKT) đang tích cực tiến hành Đại hội nhiệm kỳ, tiến tới Đại hội Đảng bộ Ban TCKT nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội Đại biểu TCT lần thứ V và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Được sự đồng ý của Đảng ủy Ban TCKT, sáng ngày 22/5, Chi bộ Phòng Tài chính, Đảng bộ Ban TCKT đã tổ chức Đại hội Đảng viên nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Thanh Hiền, Ủy viên ban thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đảng uỷ - Trưởng Ban TCKT và các đồng chí Đảng uỷ viên - Lãnh đạo Ban TCKT.

Đồng chí Trần Thanh Hiền, Ủy viên ban thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đảng uỷ - Trưởng Ban TCKT phát biểu chỉ đạo Đại hội. 

Đại hội đã được nghe báo cáo tổng kết đánh giá kết quả đạt được nhiệm kỳ 2017 - 2020 và đề ra phương hướng nhiệm kỳ 2020 – 2022, bầu ra Chi uỷ, Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ để lãnh đạo chi bộ thực hiện thành công các Nghị quyết đề ra cho nhiệm kỳ tới, cũng như đóng góp ý kiến cho các văn kiện Đại hội đảng bộ Ban TCKT nhiệm kỳ 2020-2025. 

Trong nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, cùng tập thể đảng viên Chi bộ Phòng Tài chính và toàn thể cán bộ, người lao động trong Phòng Tài chính và Ban Triển khai Tái cơ cấu (TKTCC) đã nỗ lực hết sức mình, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Chi bộ. Trong điều kiện có những thuận lợi và khó khăn, song được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy và Lãnh đạo Ban TCKT, Chi bộ, các đoàn thể và toàn thể CBNV Phòng Tài chính và Ban TKTCC đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thực hiện tốt những mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 đề ra, tạo bước phát triển mới, vững chắc hơn trong các mặt công tác của Chi bộ, góp phần tích cực vào các thành tích chung của Ban và Đảng bộ ban TCKT.

Đồng chí Đặng Ngọc Trường - Bí thư Chi bộ Phòng Tài chính báo cáo tổng kết đánh giá kết quả đạt được nhiệm kỳ 2017 - 2020 và đề ra phương hướng nhiệm kỳ 2020 – 2022. (Ảnh: TCKT).

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Thanh Hiền đã ghi nhận kết quả đạt được của Chi bộ trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn nhiệm kỳ mới, chi bộ phát huy kết quả đạt được, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tập trung trí tuệ để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý tài chính trong tình hình mới với chất lượng cao.

Đồng chí Trần Thanh Hiền cũng đưa ra nhiệm vụ định hướng lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chính trị cho nhiệm kỳ mới cùng với các Tổ chức đảng Ban TCKT: Thực hiện tốt chức năng quản lý tài chính - kế tóan của một Hãng Hàng không hiện đại có tầm cỡ trong khu vực,  một công ty đại chúng qui mô lớn; đáp ứng yêu cầu cấp bách là khôi phục tiềm lực tài chính, chuẩn bị các nguồn lực cho chiến lược phát triển, nâng cao vị thế và năng lực cạnh tranh của TCT. Cụ thể và trước mắt, chi bộ TC cần phát huy vai trò trong tham mưu, triển khai các giải pháp khôi phục tiềm lực tài chính hậu khủng hoảng, công tác quản lý vốn tài sản, tái cấu trúc lại tài sản và nguồn vốn TCT, tăng cường chức năng quản trị rủi ro tài chính.

Bên cạnh đó, trong nhiệm kỳ tới Chi bộ cần quan tâm hơn nữa đến công tác nguồn lực, nhân sự, phát huy hiệu quả các nguồn lực hiện có, chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực, phẩm chất đối với cán bộ, đảng viên, người lao động và tiếp tục công tác phát triển đảng viên trong Chi bộ.  

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã tín nhiệm bầu ra Chi uỷ nhiệm kỳ 2020-2022, đồng chí Đặng Ngọc Trường tái cử, tiếp tục giữ chức Bí thư Chi bộ Phòng Tài chính nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu ra Chi uỷ, Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ. (Ảnh: TCKT).

Sau một buổi sáng làm việc tích cực, khẩn trương và đầy tinh thần trách nhiệm, Đại hội Đảng viên Phòng Tài chính đã kết thúc thành công tốt đẹp. Thành công của Đại hội là kết quả của sự lỗ lực phấn đấu không ngừng của toàn Chi bộ trong suốt quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội, sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ và thường xuyên của Ban thường vụ Đảng ủy Ban TCKT, đặc biệt là sự đóng góp bằng trí tuệ và tinh thần trách nhiệm của toàn thể các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ Tài chính.

Đại hội Đảng viên Phòng Tài chính đã kết thúc thành công tốt đẹp. (Ảnh: TCKT).

Tin tưởng với sự nhất trí cao, cùng sự quyết tâm cố gắng, tập thể cán bộ đảng viên Chi bộ phòng tài chính sẽ luôn đoàn kết, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ năm 2020 – 2022.

Doan Duc Nam-DCR GM

Notify

  • Can only upload 5 files of a time
  • Video must be mp4 format and capacity < 50MB
  • Only accept file format ;.doc;.docx;.xls;.xlsx;.pdf;.pptx;.ppt;.jpg;.jpeg;.png;.gif;
  • Maxium size of a file is 5MB

Đóng

Notify

Đóng

To Top