Đảng bộ Đoàn bay 919: Khắc phục khó khăn, khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ

20/02/2020 17:59
Đồng chí Lưu Hoàng Minh, Thường vụ Đảng ủy, Phó Đoàn trưởng chủ trì Hội nghị với sự tham gia đông đảo của cán bộ, đảng viên, phi công và người lao động các đội bay, phòng nghiệp vụ Đoàn bay 919 khu vực phía Nam.

Chiều ngày 19/2, tại Đoàn bay 919 phía Nam, Đảng ủy Đoàn bay 919 đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020 trên cơ sở cụ thể hóa các nội dung NQ số 01-NQ/TVĐU về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2020 và NQ số 01A - NQ/TVĐU về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng năm 2020 của Đảng ủy TCT. Trước đó, ngày 11/2, Đảng ủy Đoàn bay đã tổ chức thành công Hội nghị cùng nội dung tại Đoàn bay 919 phía Bắc.

Đồng chí Lưu Hoàng Minh, Thường vụ Đảng ủy, Phó Đoàn trưởng chủ trì Hội nghị với sự tham gia đông đảo của cán bộ, đảng viên, phi công và người lao động các đội bay, phòng nghiệp vụ Đoàn bay 919 khu vực phía Nam.

Đồng chí Lưu Hoàng Minh, Thường vụ Đảng ủy, Phó Đoàn trưởng chủ trì Hội nghị. (Ảnh: ĐB).

Tại Hội nghị, đồng chí Lưu Hoàng Minh, Thường vụ Đảng ủy, Phó Đoàn trưởng đã quán triệt, triển khai Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020 trên cơ sở cụ thể hóa các nội dung NQ số 01-NQ/TVĐU về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2020 và NQ số 01A - NQ/TVĐU về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng năm 2020 của Đảng ủy TCT.

Năm 2019, Đoàn bay đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, các chỉ tiêu về công tác an toàn hàng không, khai thác bay; đào tạo huấn luyện chuyển loại đều vượt so với kế hoạch được giao; khai thác có hiệu quả nguồn lực, tăng năng suất lao động, bảo đảm việc làm, nâng cao thu nhập của người lao động, đặc biệt là lực lượng phi công. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng cao rõ rệt; các đoàn thể quần chúng vững mạnh, hoạt động có hiệu quả. Trong năm vừa qua, Đảng bộ Đoàn bay đã đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, đã tổ chức thành công sự kiện 60 năm ngày thành lập đơn vị, vinh dự được Đón Thủ tướng Chính phủ đến dự và trao huân chương độc lập hạng 2. Ngoài ra, Đoàn bay 919 được vinh danh 1 trong 7 tập thể xuất sắc nhất cả nước tại sự kiện Vinh quang Việt Nam lần thứ 14 do TLĐ LĐVN, Báo Lao động tổ chức. 

Về công tác xây dựng Đảng, các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo; tổ chức tốt công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, thực hiện nghiêm các chỉ thị, quy định của Đảng. Các cấp ủy đảng thực hiện theo đúng quy định, hướng dẫn về việc bổ sung kiện toàn cấp ủy; thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Các tổ chức đoàn thể thực hiện đúng chức năng góp phần cùng thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Bước vào năm 2020 với không ít những khó khăn và thách thức mới, toàn Đảng bộ Đoàn bay 919 nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 với mục tiêu “An toàn – Chất lượng – Hiệu quả”. (Ảnh: ĐB).

Sau khi đánh giá chung tình hình năm 2020, đồng chí Lưu Hoàng Minh, đã triển khai trước Hội nghị các nội dung về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới. Cụ thể, Đảng bộ Đoàn bay tiếp tục tập trung chỉ đạo xây dựng những mục tiêu và giải pháp triển khai thực hiện để đảm bảo hoạt động khai thác bay tuyệt đối an toàn, hiệu quả, đúng giờ; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chấp hành quy trình, quy định trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Nâng cao chất lượng công tác giảng bình sau mỗi sự việc phát sinh, phòng ngừa, giảm thiểu tối đa lỗi vi phạm ATB do lỗi chủ quan của cá nhân; Tăng cường công tác đào tạo đảm bảo nguồn lực phi công phục vụ KH SXKD của TCT; Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị điều hành đơn vị, tăng cường kiểm soát và áp dụng các giải pháp tiết kiệm chi phí nhiên liệu trong khai thác; áp dụng hiệu quả các ứng dụng CNTT, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung trong toàn Đoàn bay. Đồng thời, thúc đẩy mạnh văn hóa an toàn hàng không.

Về công tác xây dựng Đảng trong năm 2020, quán triệt, triển khai NQ số 01A - NQ/TVĐU về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng năm 2020 của Đảng ủy TCT, Đảng bộ Đoàn bay tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng. Cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp tổ chức xây dựng, triển khai thực hiện công tác đúng quy định, đồng thời tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên. 

Đồng chí Lưu Hoàng Minh nhấn mạnh:“Bước vào năm 2020 với không ít những khó khăn và thách thức mới, toàn Đảng bộ Đoàn bay 919 tiếp tục nỗ lực, khắc phục khó khăn, khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ, với tinh thần “Tự hào - Vươn cao”, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 với mục tiêu “An toàn – Chất lượng – Hiệu quả”. Đảng ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, thủ trưởng các đơn vị nhanh chóng cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng ủy, xây dựng nghị quyết, chương trình hành động thực hiện có hiệu quả trong ĐBBP, Chi bộ, đơn vị mình; các đồng chí Đảng ủy viên, người đứng đầu cấp ủy cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, phạm vi chức trách được phân công, lập kế hoạch, triển khai, kiểm tra, kiểm soát tổ chức thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; BCH Công đoàn, ĐTN xây dựng chương trình công tác, đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động đoàn viên quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết. Trước mắt, đề nghị các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của TCT trong công tác phòng chống dịch Covid-19 và bảo vệ sức khỏe người lao động; triển khai các giải pháp sử dụng hiệu quả nguồn lực trong giai đoạn giảm quy mô khai thác do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, đồng thời rà soát, chuẩn bị nguồn lực đáp ứng lịch khai thác cao điểm 30/4, mùng 1/5 và cao điểm Hè 2020”.

Dang Thi Nguyet Nga-Pilot

Thông báo

  • Có thể tải lên tối đa 5 tập tin 1 lần
  • Đối với video chỉ hỗ trợ mp4 và dung lượng < 50MB
  • Chỉ cho phép tập tin có phần mở rộng ;.doc;.docx;.xls;.xlsx;.pdf;.pptx;.ppt;.jpg;.jpeg;.png;.gif;
  • Dung lượng tối đa cho phép 1 file là 5MB

Đóng

Thông báo

Đóng

To Top