Infographic: Khám phá Boeing 787-10 của VNA

28/08/2019 09:17
Hãy cùng xem những thông tin thú vị về chiếc tàu bay Boeing 787-10 của VNA nhé!
alt text

alt text

Nguyen Mai Huong-COMM

Thông báo

  • Có thể tải lên tối đa 5 tập tin 1 lần
  • Đối với video chỉ hỗ trợ mp4 và dung lượng < 50MB
  • Chỉ cho phép tập tin có phần mở rộng ;.doc;.docx;.xls;.xlsx;.pdf;.pptx;.ppt;.jpg;.jpeg;.png;.gif;
  • Dung lượng tối đa cho phép 1 file là 5MB

Đóng

Thông báo

Đóng

To Top