[Trực tiếp] TCT tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021: Đẩy mạnh tái cơ cấu giai đoạn 2021 - 2025

14/12/2021 09:47
Sáng nay 14/12, TCT đã tổ chức Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2021 nhằm xin ý kiến cổ đông về một số nội dung, nổi bật trong đó là phương án tái cơ cấu tổng thể doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 trên mọi lĩnh vực hoạt động.

12h: Bế mạc Đại hội. Đại hội đã thành công tốt đẹp.

11h45-11h50: Ông Nguyễn Xuân Thủy -Trưởng ban Thư ký lên trình bày tóm tắt dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Tại Đại hội, các cổ đông đã nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội. ĐHĐCĐ giao HĐQT và Ban thư ký của Đại hội hoàn thiện Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

alt text
Ông Nguyễn Xuân Thủy -Trưởng ban Thư ký lên trình bày tóm tắt dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội. (Ảnh: VNA).

11h45: Ban chủ toạ tặng hoa cho các thành viên vừa được bầu vào HĐQT và BKS gồm các ông Tạ Mạnh Hùng, ông Đinh Việt Tùng, ông Trương Văn Phước và bà Nguyễn Thị Hồng Loan. 

alt text
Ban chủ toạ tặng hoa cho các thành viên vừa được bầu vào HĐQT và BKS. (Ảnh: VNA).

11h30-11h45: Ông Bùi Hồng Quang - Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội.

alt text
Ông Bùi Hồng Quang - Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội. (Ảnh: VNA).

Chủ tịch HĐQT Đặng Ngọc Hoà trả lời thêm các cổ đông về đề án tái cơ cấu. Theo đó, trong thời gian tới, VNA sẽ công bố về đề án tái cơ cấu khi được phê duyệt. VNA sẽ tập trung các phương án giãn – hoãn thanh toán, nâng cao năng lực quản trị, chuyển đổi số…

Về việc nâng cao năng lực quản trị, Chủ tịch HĐQT Đặng Ngọc Hoà cho biết, với sự tham gia của các cổ đông đặc biệt là cổ đông SCIC, hy vọng các cổ đông đóng góp nâng cao năng lực quản trị của VNA. Trong danh mục tái cơ cấu thì giải pháp nội tại VNA là quan trọng nhất với nhiều giải pháp tự thân đã được triển khai. Đồng thời, VNA tăng cường tìm kiếm thêm các nguồn thu như đẩy mạnh khai thác hàng hóa, chuyên chở khách hồi hương, thanh lý máy bay, bán và thuê lại máy bay, đẩy mạnh thoái vốn một số khoản đầu tư tại các công ty con. TCT cũng thực hiện rà soát, sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức, tinh giản biên chế, tái cơ cấu lao động phù hợp nhu cầu khai thác, điều hành nguồn lực theo diễn biến dịch bệnh, tương ứng với quy mô hoạt động SXKD.

Chủ tịch HĐQT Đặng Ngọc Hoà hy vọng quý cổ đông sẽ ủng hộ và cùng VNA thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện tình hình SXKD, hướng tới sự phục hồi và phát triển trong thời gian tới.

alt text
Chủ tịch HĐQT Đặng Ngọc Hoà  trả lời thêm các cổ đông về đề án tái cơ cấu. (Ảnh: VNA).

TGĐ Lê Hồng Hà trả lời các cổ đông về kế hoạch khai thác của VNA tại trường nội địa và quốc tế. TGĐ Lê Hồng Hà cho biết, với chuyến bay nội địa hệ số sử dụng ghế còn thấp, mặc dù đã có những phương án kích cầu. Đối với khai thác các đường bay quốc tế, VNA luôn sẵn sàng đảm bảo các kế hoạch đường bay quốc tế và đang chờ chính phủ chính thức phê duyệt việc mở cửa vào ngày 1/1/2021.

Trong năm 2022, VNA đã xây dựng các phương án, kịch bản dựa trên đánh giá, dự báo của IATA, tình hình dịch bệnh trên thế giới… và chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực cho việc khai thác, phục hồi.

alt text
TGĐ Lê Hồng Hà trả lời các cổ đông về kế hoạch khai thác của VNA tại trường nội địa và quốc tế. (Ảnh: VNA).

Thay mặt Đại hội, ông Trần Thanh Hiền - Kế toán trưởng, Trưởng ban TCKT cho biết, đến thời điểm này khả năng phục hồi thị trường rất chậm, vì vậy tình hình SXKD của các hãng HK trong nước và cả nước ngoài rất khó khăn. Do đó, dòng tiền vẫn rất khó khăn. Từ đây đến cuối năm, VNA sẽ triển khai nhiều giải pháp để giảm lỗ tối đa. Với khoản hỗ trợ của chính phủ 12.000 tỷ, VNA đã giải ngân khoảng 60% và đó là sự hỗ trợ rất thiết thực, kịp thời.  

Về kế hoạch huy động vốn trong thời gian tới để đảm bảo dòng tiền, VNA có rất nhiều mục tiêu, trong đó tái cơ cấu để phục hồi năng lực tài chính là trọng yếu và nhằm phát triển trong tương lai. Đề án tái cơ cấu, VNA đang xây dựng và trình các cấp và sẽ báo cáo vào thời điểm thích hợp sau khi đã được phê duyệt. Việc xây dựng đề án tái cơ cấu, VNA xây dựng nhiều kịch bản khác nhau, để đảm bảo tái cơ cấu đồng bộ, có yếu tố bổ trợ lẫn nhau…

alt text
Ông Trần Thanh Hiền - Kế toán trưởng, Trưởng ban TCKT TCT trả lời câu hỏi của cổ đông liên quan đến tình hình tài chính của VNA. (Ảnh: VNA).

Các cổ đông đưa ra một số câu hỏi như sau:

► Việc tái cơ cấu đội bay; kế hoạch huy động thêm vốn sau khi đã nhận được gói hỗ trợ của chính phủ, tình hình dòng tiền...

► Hãng sẽ tự đứng lên bằng các giải pháp nào trước những khó khăn, thách thức của đại dịch?

► Kế hoạch khai thác quốc tế trong thời gian tới và các thị trường trọng điểm là gì?

► Trong phương án tái cơ cấu tài sản và dòng tiền. Trong trường hợp tái cơ cấu đội bay không diễn ra theo kế hoạch thì VNA sẽ có kế hoạch dự phòng như thế nào?

► Sau tái cấu trúc thì quy mô của VNA sẽ thay đổi như thế nào? Kế hoạch cụ thể của việc huy động vốn?

alt text
alt text

 Các cổ đông phát biểu ý kiến tại Đại hội. (Ảnh: VNA).

10h35-10h40: Sau giờ nghỉ giải lao, Đại hội tiếp tục chương trình làm việc với việc thảo luận và cho ý kiến về các nội dung đã báo cáo tại Đại hội.

10h15-10h20: Ông Bùi Hồng Quang - Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn chi tiết và tiến hành các thủ tục bầu TV HĐQT, TV BKS.

10h05-10h15: Đại hội Thông qua Quy chế bầu cử 

alt text
Các cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội. (Ảnh: VNA).

09h55-10h05: Ông Lê Hồng Hà - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc TCT - thay mặt Ban Chủ tọa trình bày báo cáo "Phương án kiện toàn HĐQT, BKS VNA".

alt text
Ông Lê Hồng Hà - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc TCT trình bày báo cáo "Phương án kiện toàn HĐQT, BKS VNA". (Ảnh: VNA).

9h50-09h55: Ông Lê Trường Giang- Thành viên HĐQT - thay mặt Ban Chủ tọa trình bày báo cáo "Thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của VNA". Theo đó, TCT cần rà soát, sửa đổi ngành, nghề kinh doanh của TCT để tháo gỡ vướng mắc về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và đáp ứng yêu cầu của Sở KH&ĐT TP. Hà Nội.

9h45-9h50: Chủ tịch HĐQT Đặng Ngọc Hoà thay mặt Ban chủ tọa trình bày "Định hướng tái cơ cấu tổng thể VNA do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 giai đoạn 2021-2025".

Theo đó, giai đoạn 2021-2025, TCT kiên quyết tiếp tục thực hiện tái cơ cấu toàn diện từ chính nguồn lực nội tại của doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tiết giảm chi phí và tạo thêm các nguồn lực tài chính. Các giải pháp tái cơ cấu TCT tập trung triển khai trong giai đoạn này cụ thể là: Tái cơ cấu đội bay; Tái cơ cấu tài sản thông qua thực hiện thanh lý các tàu bay cũ và thực hiện bán và thuê lại máy bay để đổi mới đội tàu bay thân hẹp; Tái cơ cấu nguồn vốn thông qua phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ; Tái cơ cấu danh mục đầu tư và các doanh nghiệp thành viên; Tái cơ cấu tổ chức; Tái cơ cấu danh mục đất và tài sản trên đất... 

Trong Đề án tổng thể các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho TCT do ảnh hưởng của đại dịch kéo dài giai đoạn 2021-2025, TCT đã chủ động đưa ra một số kiến nghị, đề xuất lên Chính phủ với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước có các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp hàng không nói chung, tạo điều kiện cho ngành hàng không phát huy vai trò trong nền kinh tế.

9h40-9h45: Thành viên HĐQT Tạ Mạnh Hùng báo cáo tóm tắt Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của TCT.

9h35-9h40: Thông qua Chương trình Đại hội. Chương trình Đại hội gồm các nội dung như sau:

- Định hướng tái cơ cấu tổng thể VNA do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 giai đoạn 2021-2025

- Thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của VNA.

- Phương án kiện toàn HĐQT, BKS VNA

9h30-9h35: Giới thiệu Ban chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu

Ban chủ tọa Đại hội gồm: Ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội; ông Lê Hồng Hà, TV HĐQT kiêm TGĐ, Thành viên Ban Chủ tọa; ông Tạ Mạnh Hùng, TV HĐQT, Thành viên Ban Chủ tọa; ông Lê Trường Giang, TV HĐQT, Thành viên Ban Chủ tọa.

alt text
Ban chủ tọa điều hành Đại hội. (Ảnh: VNA).

9h25-9h30: Ông Nguyễn Chiến Thắng: Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

9h20-9h25: Chủ tịch HĐQT Đặng Ngọc Hoà phát biểu khai mạc Đại hội

alt text
Chủ tịch HĐQT Đặng Ngọc Hoà phát biểu khai mạc Đại hội. (Ảnh: VNA).

Thay mặt Hội đồng quản trị và Ban Lãnh đạo TCT, Chủ tịch HĐQT Đặng Ngọc Hoà phát biểu khai mạc Đại hội. Chủ tịch Đặng Ngọc Hoà cho biết, Tháng 7 vừa qua, VNA đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2021. Trên cơ sở Nghị quyết được Đại hội thông qua, VNA đã triển khai kế hoạch hoạt động, sản xuất kinh doanh theo định hướng đặt mục tiêu duy trì an toàn khai thác, phòng chống dịch bệnh, giữ vững vị thế chủ lực của VNA Group trong ngành hàng không, đồng thời tiếp tục thực hiện các giải pháp tăng doanh thu, cắt giảm chi phí, tái cơ cấu nhiều lĩnh vực, hoạt động như tái cơ cấu tài chính, tổ chức, tài sản, nguồn vốn. Đặc biệt, được sự thông qua của Đại hội đồng cổ đông, quý 3 vừa qua, VNA đã triển khai thành công phương án phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ với 796,1 triệu cổ phiếu được phân phối, tương ứng 99,5% tổng số cổ phiếu phát hành. Tổng số tiền thu được là hơn 7,961 tỷ đồng.

9h15-9h20: Ổn định tổ chức, tiến hành nghi lễ chào cờ và giới thiệu khách mời, đại biểu

alt text
 Đại hội tiến hành nghi thức chào cờ. (Ảnh: VNA)

Tham dự Đại hội, có sự tham dự của ông Nguyễn Hồng Hiển - Vụ trưởng Vụ công nghệ hạ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; ông Võ Huy Cường - Cục phó Cục HK Việt Nam.

Tham dự Đại hội còn có đại diện cổ đông SCIC, ANA, Vietcombank, Công ty kiểm toán Deloitte, các quí vị là cổ đông của TCT và đại diện các cơ quan báo chí.

Về phía TCT có sự tham dự của ông Đặng Ngọc Hòa - Chủ tịch HĐQT, ông Lê Hồng Hà - Thành viên HĐQT kiêm TGĐ; các ông, bà là thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Chủ tịch Công đoàn TCT, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị các công ty thành viên của TCT.

7h45-8h15: Đón khách và kiểm tra tư cách Cổ đông

Truyen Thong Noi Bo-COMM

Thông báo

  • Có thể tải lên tối đa 5 tập tin 1 lần
  • Đối với video chỉ hỗ trợ mp4 và dung lượng < 50MB
  • Chỉ cho phép tập tin có phần mở rộng ;.doc;.docx;.xls;.xlsx;.pdf;.pptx;.ppt;.jpg;.jpeg;.png;.gif;
  • Dung lượng tối đa cho phép 1 file là 5MB

Đóng

Thông báo

Đóng

To Top