[Video] Hai tàu bay huấn luyện mới của Bay Việt thực hiện "Mini Airshow"

06/10/2022 15:45
Hai máy bay số hiệu VN-C918 & VN-C919 mang hình ảnh lá cờ Tổ quốc lần đầu tiên xuất hiện trên bầu trời Rạch Giá và biểu diễn bay thông trường độ cao thấp, nghiêng cánh chào quê hương mới.

Video hai tàu bay huấn luyện mới của Bay Việt thực hiện "Mini Airshow" tại Rạch Giá:

Minh Trang-Bay Việt

Thông báo

  • Có thể tải lên tối đa 5 tập tin 1 lần
  • Đối với video chỉ hỗ trợ mp4 và dung lượng < 50MB
  • Chỉ cho phép tập tin có phần mở rộng ;.doc;.docx;.xls;.xlsx;.pdf;.pptx;.ppt;.jpg;.jpeg;.png;.gif;
  • Dung lượng tối đa cho phép 1 file là 5MB

Đóng

Thông báo

Đóng

To Top