CNMT tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2021

23/04/2021 08:00
Ngày 22/4/2021, tại Đà Nẵng, Chi nhánh khu vực miền Trung đã tổ chức thành công Hội nghị Người lao động (NLĐ) năm 2021.

Tính đến trước thời điểm diễn ra Hội nghị cấp Chi nhánh 1 tuần, 15 đơn vị trực thuộc đã tiến hành tổ chức hội nghị với tổng số 242/282 người tham dự, đưa ra 22 ý kiến tham gia góp ý, đề xuất tại Hội nghị.

alt text
Đoàn chủ tịch gồm ông Đào Mạnh Kiên- Giám đốc CNMT, đại diện NSDLĐ và ông Trần Thanh Nghĩa- Chủ tịch CĐCNMT, đại diện NLĐ (Ảnh: CNMT).

alt text
Đại diện bộ phận LĐTL trả lời những ý kiến thắc mắc của NLĐ về nhân sự và các chế độ (Ảnh: CNMT).

Đại biểu tham dự Hội nghị cấp Chi nhánh gồm 55 người, đại diện các đơn vị, chi nhánh trực thuộc và đại diện các tổ chức đoàn thể công đoàn,  đoàn thanh niên.

alt text
Đại biểu biểu quyết, thông qua các nội dung chương trình của Hội nghị và tin tưởng vào sự điều hành chung của Chủ tịch đoàn (Ảnh: CNMT).

Hội nghị đã triển khai các chương trình, kế hoạch đề ra theo đúng tiến độ, nội dung và đã đạt được những kết quả như: báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020, đưa ra các kế hoạch, nhiệm vụ thực hiện trong năm 2021; việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động của đơn vị trong năm; thảo luận các vấn đề  về nhân sự, định biên lao động và các giải pháp về sử dụng nguồn lực

CNMT

Thông báo

  • Có thể tải lên tối đa 5 tập tin 1 lần
  • Đối với video chỉ hỗ trợ mp4 và dung lượng < 50MB
  • Chỉ cho phép tập tin có phần mở rộng ;.doc;.docx;.xls;.xlsx;.pdf;.pptx;.ppt;.jpg;.jpeg;.png;.gif;
  • Dung lượng tối đa cho phép 1 file là 5MB

Đóng

Thông báo

Đóng

To Top