Ảnh hưởng của hệ thống giải trí trên chuyến bay đối với hoạt động khai thác của các hãng hàng không

22/08/2022 16:07
Do ngày càng nhiều hành khách lựa chọn di chuyển bằng đường không nên việc làm thế nào để nâng cao hệ thống giải trí trên chuyến bay (IFE) cho khách hàng trở thành một vấn đề quan trọng đối với các hãng hàng không.

Số hóa quy trình đã làm thay đổi cách mọi người tận hưởng cuộc sống, đồng thời cũng tác động đến chiến lược kinh doanh của các hãng hàng không. Để cân bằng giữa chi phí và doanh thu của các hãng hàng không, một cuộc khảo sát về mức độ hài lòng của hành khách đối với IFE đã được thực hiện để điều tra xem hành khách đánh giá như thế nào về IFE khi họ di chuyển bằng đường không.

alt text
Do ngày càng nhiều hành khách lựa chọn di chuyển bằng đường không nên việc làm thế nào để nâng cao hệ thống giải trí trên chuyến bay (IFE) cho khách hàng trở thành một vấn đề quan trọng đối với các hãng hàng không. (Ảnh: Sưu tầm)

Kết quả cuộc khảo sát cho thấy, hơn 1/3 số người được hỏi cho rằng IFE là một yếu tố quan trọng khi họ bay, nên việc cung cấp cho hành khách một hệ thống IFE có thể cải thiện sự hài lòng của họ là rất có ý nghĩa. Hơn 60% người được hỏi sẵn sàng trả tiền để sử dụng IFE.

Kết quả khảo sát cho thấy các sản phẩm IFE có tác động tích cực đến hoạt động khai thác của các hãng hàng không.

Tran Thi Tan-DX

Thông báo

  • Có thể tải lên tối đa 5 tập tin 1 lần
  • Đối với video chỉ hỗ trợ mp4 và dung lượng < 50MB
  • Chỉ cho phép tập tin có phần mở rộng ;.doc;.docx;.xls;.xlsx;.pdf;.pptx;.ppt;.jpg;.jpeg;.png;.gif;
  • Dung lượng tối đa cho phép 1 file là 5MB

Đóng

Thông báo

Đóng

To Top