Hướng dẫn trust app Android

Để cài đặt app vào thiết bị di động, ta làm các bước sau:

Bước 1: Sau khi tải file APK từ Website về, vào quản lý tập tin(Data File/File) --> tải xuống(Download) của điện thoại để truy cập file cài đặt. Click vào file, hiển thị màn hình cảnh báo

Bước 2: Click Cài đặt để tiến hành thao tác trust app

Bước 3: Bật Không rõ nguồn gốc, hiển thị màn hình cảnh báo

Click OK để tiến hành trust app và cài đặt app vào thiết bị di động